THƯ MÙA VỌNG CỦA CHA TỐNG QUYỀN
Trong lá thư đầu tiên gửi cho anh em nhân dịp lễ thánh Vinh Sơn cách đây hai năm, tôi nói về thánh Vinh Sơn Phaolô dưới khía cạnh là Nhà Thần bí Bác ái. Khi chúng ta suy gẫm về thánh Vinh Sơn dưới khía cạnh Nhà Thần bí Bác ái và cố gắng bước theo mẫu gương của ngài dưới khía cạnh này, chúng ta cần nhớ ngài không phải là Nhà Thần bí theo nghĩa tổng quát của từ ngữ mà Giáo hội vẫn thường dùng để mô tả một vị thánh Thần bí. Thánh Vinh Sơn Phaolô là Nhà Thần bí, nhưng là Nhà Thần bí Bác ái.

THƯ MÙA VỌNG CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

BÀI HỌC THỰC TẾ

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MARIA ẢNH PHÉP LẠ

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

Mục đích của Tu hội Truyền Giáo là thánh hóa bản thân qua việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và cộng tác vào việc đào tạo hàng Giáo sĩ.