BẠN CÓ ƯỚC MƠ?
“Thánh Vinh Sơn đã nhận được ơn gọi để Ra Đi như là một đoàn sủng ”. Câu nói này của cha Luigi Mezzadri đã vang vọng trong đầu tôi khi tôi đọc được trong một bài báo của cha. Ơn gọi để Ra Đi là một dấu ấn được để lại bởi thánh Vinh Sơn Phaolô, làm việc không ngưng nghỉ hướng tới sự hoàn hảo của chúng ta mà không bao giờ coi là đủ (xem SV IX, 844), và sẵn sàng đi khắp nơi trên thế giới, cả hai điều luôn đi kèm với các nhân đức, như được thể hiện trong các mẫu gương của các nhà truyền giáo đầu tiên của Tu Hội (xem C 12, 5).

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Thư Kêu Gọi Truyền Giáo Của Cha Bề Trên Tổng Quyền

TINH THẦN TRUYỀN GIÁO CỦA THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ

LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ VÀ CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

Mục đích của Tu hội Truyền Giáo là thánh hóa bản thân qua việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và cộng tác vào việc đào tạo hàng Giáo sĩ.