BÀI GIẢNG CỦA CHA TỔNG QUYỀN TRONG THÁNH LỄ KẾT THÚC ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH VINH SƠN
Trong bài giảng kết thúc dịp họp mặt 400 năm, cha Tomaž Mavrič, C.M., vị kế nhiệm thứ 24 của thánh Vinh Sơn, là tổng quyền của Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái cũng là vị đứng đầu của gia đình Vinh Sơn đã nói với các anh chị em của ngài. Ngài yêu cầu tất cả chúng ta sẵn sàng được bất ngờ: bởi nhiều ngành mới, nhiều sự lôi cuốn mới, nhiều cuộc gặp gỡ mới với Đức Kitô nghèo khó.

Bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô với các thành viên Vinh Sơn

HỘI NGỘ CHỦNG SINH VINH SƠN VIỆT NAM

HỢP ĐÀN

Nhà Sài Gòn Mừng 400 Năm Ngày Sinh Đoàn Sủng Vinh Sơn
Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

Mục đích của Tu hội Truyền Giáo là thánh hóa bản thân qua việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và cộng tác vào việc đào tạo hàng Giáo sĩ.