TÌM HIỂU ƠN GỌI VINH SƠN TÌM HIỂU ƠN GỌI VINH SƠN

Vào cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII, Giáo Hội Pháp lâm vào tình trạng khủng hoảng, đa phần hàng giáo sĩ quá yếu kém chỉ lo chạy theo bổng lộc, dân nghèo vùng quê bị bỏ rơi về mặt thiêng liêng.

Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

Mục đích của Tu hội Truyền Giáo là thánh hóa bản thân qua việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và cộng tác vào việc đào tạo hàng Giáo sĩ.