Thư Kêu Gọi Truyền Giáo Của Cha Bề Trên Tổng Quyền
Cập nhật: 04/11/2018 19:00

 

 

 “Chúng ta không thuộc về chỗ này hay chỗ kia,

 nhưng thuộc về nơi mà Thiên Chúa muốn chúng ta ở đó”.

(Thánh Vinh Sơn Phaolô)

 

Gởi đến toàn thể Anh em trong Tu Hội Truyền Giáo

Anh em thân mến!

     Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Kitô ở cùng chúng ta luôn mãi!

     Với tâm tình tạ ơn sâu sắc đối với Chúa Giêsu, Đức Maria Ảnh Phép Lạ, Các Thánh, các Chân Phước và các Bậc Tôi Tớ Chúa trong gia đình Vinh Sơn, khi chúng ta nhìn lại năm 2017, chúng ta đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm 400 Năm  Đoàn Sủng Vinh Sơn, cũng như sự khởi đầu của “Tu Hội nhỏ bé” của chúng ta, như thánh Vinh Sơn đã thích gọi như thế.

     Việc gọi Tu Hội Truyền Giáo là “Tu Hội nhỏ bé”, bày tỏ sự xác tín của thánh Vinh Sơn rằng bất cứ điều gì chúng ta là và bất cứ điều gì chúng ta làm từ khở sự cho đến hoàn thành  đều phụ thuộc vào Chúa Giêsu, vào sự quan phòng của Ngài. Danh xưng “Tu Hội nhỏ bé” cũng thể hiện sự khiêm nhường khả ái của thánh Vinh Sơn liên quan đến các dòng tu hiện có trong Giáo Hội là những dòng tu mà thánh nhân đã nhận thấy khả năng, trí tuệ và tài năng của họ.

     Thánh Vinh Sơn đã có một niềm tin sâu sắc về sứ mệnh mà Chúa Giêsu giao phó cho cha và cho tất cả những ai thuộc về Tu Hội nhỏ bé. Đó là một ơn gọi và một sứ mệnh suốt đời bắt đầu tại thời điểm bước vào cuộc sống thánh hiến theo bước chân của thánh Vinh Sơn và kết thúc trên trái đất với những bước đi của chúng ta từ đời này sang đời khác. Sau đó nó tiếp tục ở trên trời khi chúng ta sẽ tham dự cùng với anh em chúng ta, cũng như các thành viên khác của gia đình Vinh Sơn như Thánh Ý Chúa, để tiếp tục sứ mệnh của chúng ta từ trên thiên đàng cho đến muôn đời. Niềm tin sâu sắc này cũng được thể hiện rõ ràng trong mong muốn của thánh Vinh Sơn để thêm lời khấn thứ tư, lời khấn “kiên định cho đến cùng”.

 

Năm 2018 là khởi đầu của thế kỷ thứ 5 của đoàn sủng Vinh Sơn.

 

      Trong lịch sử phi thường của “Tu Hội nhỏ bé”, đã đạt được nhiều điều tuyệt vời khi các thành viên của chúng ta đặt tất cả niềm tin vào Chúa Quan Phòng, hành động với sự khiêm nhường, nhận ra rằng tất cả đều là ân sủng và đến từ sáng kiến, sự đồng hành và ý muốn của Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta mong đợi với sự tin tưởng hoàn toàn, tin tưởng rằng, nếu chúng ta tiếp tục cùng một con đường như thế, chúng ta sẽ đưa vào Thế Kỷ Thứ Năm sứ mệnh mà Chúa Giêsu giao phó cho thánh Vinh Sơn 400 năm trước, để gìn giữ nó với tất cả con tim chân thành của chúng ta để đi đến những nơi xa xôi nhất của thế giới.

     Như mọi năm trong Tháng Mười, Bề Trên Tổng Quyền viết thư cho tất cả các thành viên trên khắp thế giới với một trọng tâm cụ thể, về truyền giáo “ad Gentes” (Đến với muôn dân). Tu Hội nhỏ bé của chúng ta chính thức được gọi là “Tu Hôi  Truyền Giáo”, nên truyền giáo “ad Gentes” là một phần của DNA (yếu tố di truyền)  của chúng ta. Một trong năm nhân đức của chúng ta là “nhiệt thành với các linh hồn” để giúp đưa tất cả các dân tộc đến sự cứu rỗi, cứu chuộc, và thiên đàng.

 

     Lá thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 2018 có tựa đề: “Cùng với những người trẻ, chúng ta hãy mang Tin Mừng đến tất cả mọi người.” Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thông báo rằng trong năm tới, năm 2019, tháng Mười sẽ là “Tháng Truyền Giáo ngoại thường” để kỷ niệm 100 năm thông điệp “Maximum illud " của Đức Giáo Hoàng Benedict XV, về các hoạt động và sứ vụ của các nhà truyền giáo, để được lôi cuốn và say mê đối với sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô. Chủ đề cho tháng 10 năm 2019 là “Được Rửa Tội và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô truyền giáo cho Thế Giới.”

     Lời mời gọi và thách đố của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng được hướng trực tiếp đến tất cả các thành viên của “Tu Hội nhỏ bé”, Tu Hội Truyền Giáo. Sự đáp trả tích cực cho lời mời gọi này phụ thuộc vào sự đáp trả tích cực từ mỗi người chúng ta, mỗi thành viên của Tu Hội.  Đáp trả tích cực để thực hiện truyền giáo “ad Gentes” (đến với muôn dân) phụ thuộc vào sự sẵn sàng của một người liên hệ cụ thể cảm nhận lời mời gọi, cũng như về sự cởi mở của tỉnh dòng hoặc  phụ tỉnh nơi các thành viên được ủy quyền gửi anh ta đến truyền giáo “ad Gentes. ”

 

     Rõ ràng là dễ dàng hơn cho các tỉnh dòng và phụ tỉnh, với một số lượng đáng kể các thành viên để gửi một vài thành viên đến truyền giáo “Gentes ad.” Tuy nhiên, điều đó cũng đúng là ngay cả khi với các tỉnh dòng có số thành viên ít hơn nhưng cũng có nhiều chương trình, nhiều tác vụ và nhiều công việc tại chỗ, cũng gửi một nhà truyền giáo hay vài nhà truyền giáo đến truyền giáo “ad Gentes” trở thành một nguồn ân sủng to lớn cho vùng truyền giáo nơi các thành viên  được gửi đến, cũng như cho tỉnh dòng hay phụ tỉnh đã gởi họ đến.  Điều này mang lại năng lượng mới, lửa, động lực cho tất cả, khi chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào nơi truyền giáo mới. Điều này cũng trở thành một cơ hội tuyệt vời để làm mới Lối Sống Của Các Ơn Gọi.

     Chúng ta đã có những  mẫu gương phi thường về những thành viên suốt dòng lịch sử của Tu Hội Nhỏ Bé, những người đã đi đến vùng truyền giáo "ad Gentes", và thậm chí trở nên tử đạo và thánh nhân. Tương tự như vậy, ngày nay có các thành viên trong các vùng truyền giáo “ad Gentes” và có những tỉnh dòng và hoặc phụ tỉnh đã cởi mở để gởi các thành viên đến  các vùng truyền giáo “ad Gentes.” Khi suy tư về những điều này mang đến nhiều hy vọng rằng chúng ta có thể củng cố các vùng truyền giáo hiện có và mở các vùng truyền giáo mới ở các quốc gia mà chúng ta chưa có mặt.

 

      Trong lá thư kêu gọi truyền giáo của năm ngoái, tôi đã mời gọi tất cả các thành viên trên khắp thế giới tham gia vào sáng kiến ​​này:

     “Để gửi1% của các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo đến các vùng truyền giáo “ad Gentes.” 1% của tổng số thành viên của chúng ta trong số 3000 thành viên là 30 thành viên, những người sẽ ra đi với tư cách những nhà truyền giáo mới cho các vùng truyền giáo "ad Gentes."

      Lời mời gọi và thách đố  cụ thể cho toàn thể Tu Hội trong năm tới, để đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Tháng Truyền giáo  ngoại  thường tháng 10 năm 2019, thì được trình bày cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô thông điệp sau:

       “Thưa Đức Thánh Cha, Tu Hội Truyền Giáo của chúng con sau khi cầu nguyện, suy ngẫm và thảo luận về những khả năng khác nhau trong Tu Hội, dựa trên lời mời  gọi của Đức Thánh Cha đến Giáo Hội hoàn vũ, chúng con rất vui mừng và tràn ngập niềm vui cho sự thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng con công bố, thưa Đức Thánh Cha, trong tháng 10 năm 2019, rằng “Tu Hội Nhỏ Bé” của chúng con sẽ gửi 1% thành viên, tức là 30 nhà truyền giáo, là những nhà truyền giáo mới cho các vùng truyền giáo “ad Gentes”.

 

 

      Lời mời gọi này là để thực hiện các cam kết trong năm tới, là để anh em có thời gian để chuẩn bị và thu xếp với các sứ vụ hiện tại hoặc công việc của những người liên quan. Việc gửi đi sẽ diễn ra sau đó, có lẽ, hai năm, nhưng cam kết sẽ được thực hiện từ nay đến tháng 10 năm 2019.

(Về danh sách các vùng truyền giáo và các điều kiện cụ thể xin xem thêm tại: https://cmglobal.org/en/2018/10/24/mission-appeal-2108/).

Người anh em trong thánh Vinh Sơn

Tomaž Mavrič, CM

Bề Trên Tổng Quyền

(PMT chuyển ngữ từ cmglobal.org)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI