Thư Của Cha Bề Trên Tổng Quyền Trình Bày Về Trang Web Mới Của Tu Hội Truyền Giáo
Cập nhật: 22/07/2018 20:02

 

Kính gởi quý cha Giám tỉnh, Phụ tỉnh, Bề trên miền, Bề trên các vùng truyền giáo quốc tế!

Anh em thân mến!

      Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu ở cùng chúng ta luôn mãi!

     Chúng tôi rất vui để giới thiệu với anh em trang web mới của Tu Hội Truyền Giáo. Đây là nơi sẽ truyền thông sức mạnh về đời sống chung của chúng ta, là nhân chứng liên quan đến đoàn sủng cũng như tiếp tục canh tân đoàn sủng của chúng ta khi chúng ta tiếp tục theo bước chân của Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.

     Chúng tôi đã bắt đầu công việc này vài tháng trước đây để trình bày cho anh em trang này. Điều này cho phép anh em biết và đi tới sự hiểu biết sâu xa hơn về sứ vụ và cam kết của Tu Hội Truyền Giáo nhân danh tất cả người nghèo khổ và người sống bên lề.

     Trang web này trình bày các chiều kích quốc tế và đa văn hóa của Tu Hội, và cũng như chiều kích đa ngôn ngữ (các ngôn ngữ chính thức của Tu hội: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha). Tuy nhiên, vì nhà Trung Ương thì thuộc Ý, thì điều cần thiết là các thông tin công bố bằng ngôn ngữ này nữa.

     Trang web là một nơi “hội tụ”, một liên kết rộng lớn mạng lưới toàn cầu, một nơi của việc lắng nghe và của truyền thông sự hiệp nhất những thực tại đa dạng của Tu Hội. Chúng tôi hy vọng để tạo ra một cuộc đối thoại với những chủ đề quan tâm chung và do đó, chúng tôi cảm thấy nó là điều quan trọng nhất để củng cố thêm tiêu chuẩn cho một sự truyền thông góp phần.

     Trên trang web này, một người sẽ tìm thấy một nội dung đa dạng. Đặc tính chiếm ưu thế của nội dung là thông tin. Các chủ đề liên quan đến các sứ vụ và các dự án khác nhau. Một người cũng có thể tìm thấy ở đây các nghiên cứu, các suy tư, các tiểu sử, lịch sử và các sự hiện xảy ra nơi các tỉnh dòng khác nhau. Ở đây cũng chia sẻ thông tin từ Nhà Trung Ương, các quyết định khác nhau của Tu Hội, các vùng truyền giáo quốc tế, các Hội nghị Giám tỉnh vv…

     Như kết quả có được từ những kỹ thuật mới, Văn Phòng Truyền Thông bây giờ có khả năng cung cấp thông tin về sứ vụ của Tu hội với người nghèo (cả những người gẫn gũi với chúng ta và những người không biết chúng ta). Có thể đăng nhập trang web này từ nhiều thiết bị mà chúng ta có. Do đó, chúng tôi có tăng thêm các cách chúng ta có thể chia sẻ thông tin với nhau.

     Chúng tôi trích dẫn ở đây câu nói của Đức Giáo hoàng Phanxicô: tôi muốn nêu lên sức mạng này của truyền thông như sự gần gũi. người lắng nghe giữa truyền thông và nhân từ sẽ là hoa trái đối với các cao độ sinh ra sự gần gũi như sự chăm sóc, sự hài lòng, sự chữa lành, đồng hành và các cử hành (đức giáo hoàng phanxicô về truyền thông xã hội 2016). Tôi cũng biết ơn sâu xa đến tất cả những ai đã làm việc trên cmglobal từ bắt đầu cho đến hiện tại. Những nỗ lực của họ đã giúp để làm cho trang web này thành hiện thực.

    Trong cảm xúc này, chúng tôi công nhận công việc của Văn Phòng Truyền Thông tại Nhà Trung Ương, cho thiết kế mới trang web bây giờ. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những ai liên quan đến công việc này.

     Trang mới này thì gồm có 6 mục (sự giới thiệu về Tu Hội Truyền Giáo và Nhà Trung Ương, Tin Tức, Lối sống của ơn gọi, Đào tạo (đăng nhập trực tiếp vào các  xuất bản của chúng ta: Nuntia và Vincentiana), Các cam kết và Gia đình vinh sơn. Mỗi mục này nêu lên các trách nhiệm khác nhau liên quan đến nguồn gốc và tài liệu chính. Trang web mới này là một phương tiện truyền thông sống động và sẽ là một tiến trình bền bỉ, điều bổ ích cho người dùng với nội dung mới và thích hợp. Vị trí của trang này đã được đặt tại Nhà Trung Ương, nhưng anh em và các sứ vụ giữa người nghèo mới là nội dung. Tôi mời gọi anh em chia sẻ với chúng tôi những suy tư của anh em, những sự kiện diễn ra tại Tỉnh dòng anh em, lịch sử của Tỉnh dòng anh em và các công việc, các đặc điểm anh em đang mục vụ trên các phần khác nhau của thế giới. Tôi cũng mời gọi anh em nối kết với chúng tôi trong công việc này và chúng tôi sẵn sàng phục vụ như một người chuyển ngữ, một người báo cáo và hoặc làm một sự đóng góp cho nội dung của trang web này. Anh em có thể liên lạc với văn phòng truyền thông qua cha Jorge Luis Rodríguez Baquero, CM, theo địa chỉ : nuntia@cmglobal.org.

     Để khai trương trang web này, chúng tôi theo mẫu gương của Đấng Sáng Lập thánh thiện của chúng ta. Mặc dù các phương tiện truyền thông không tồn tại trong thời của ngài, chúng tôi biết rằng thánh Vinh Sơn làm rất nhiều nỗ lực để liên lạc thường xuyên với anh em của ngài. Ngài thường viết cho mỗi bề trên địa phương một tuần một lần, để gởi cho họ các tin tức của Tu hội. Ngài cũng đã nói với các Nữ Tử Bác Ái “Ôi, Lạy Chúa tôi, vâng, đó là điều cần thiết thực sự: đó là sự thông giao gần gũi với người khác, chia sẻ mọi thứ. Không có gì quan trọng hơn điều này. Nó hiệp nhất các trái tim và Thiên Chúa chúc lành cho việc đón nhận các lời khuyên, với kết quả là để các thứ trở nên tốt hơn” ( CCD XIIIb, 281).

Người anh em trong thánh Vinh Sơn

Tomaž Mavrič, CM, Bề trên Tổng quyền

(PMT chuyển ngữ từ cmglobal.org)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI