Thánh Nữ Catarina Laburê (28/11)
Cập nhật: 25/11/2014 16:46

CATHERINE LABOURÉ

Lễ nhớ

Thánh nữ Ca-ta-ri-na La-bu-rê (Catherine Labouré).

 

Sinh tại Fain-les-Moutiers (Côte d’Or) ngày 02 tháng 05 năm 1806, chị Catherine được nhận vào Tập viện các Nữ tử Bác ái, số 140 đường Bac, Paris, ngày 2104 năm 1830. Vài ngày sau đó, chị tham dự cuộc rước di dời thánh tích của thánh Vinh Sơn Phaolô (ngày 25 tháng 04 năm 1830).

 

Ngày 18 tháng 07 và 27 tháng 11 năm 1830, chị được diễm phúc Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với chị. Chị quyết tâm hoàn thành sứ mạng bấy giờ được giao cho chị: đúc một mẫu ảnh. Những hồng ân từ trời cao đi kèm theo việc phổ biến mẫu ảnh ấy khiến nó rất nhanh chóng được công bố là: “Mẫu ảnh Làm Phép Lạ”.

 

Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ tại nhà nguyện của Nhà Mẹ các Nữ tử Bác ái.

 

Chị Catherine, được sai đến phục vụ tại nhà dưỡng lão Enghien, phố Reuilly, Paris, nơi đây trong bốn mươi lăm năm, chị đã tận tụy phục vụ mà không ai biết đến, với những chức vụ thật khiêm tốn và âm thầm: làm bếp, săn sóc các cụ già, gác cổng. Lúc nào cũng thầm lặng, khiêm tốn và không muốn ai biết tới. Chị ra đi vĩnh viễn ngày 31 tháng 12 năm 1876.

 

Được Đức Giáo hoàng Piô XI phong chân phước ngày 28 tháng 05 năm 1933, chị được Đức Piô XII tôn phong hiển thánh ngày 27 tháng 07 năm 1947.

 

Trích dẫn "Cầu nguyện với gia đình Vinh Sơn"

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI