TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MARIA ẢNH PHÉP LẠ
Cập nhật: 23/11/2018 00:12

Ngày 27 tháng 11 hằng năm là ngày lễ kính Đức Maria Ảnh Phép Lạ trong toàn thể gia đình Vinh Sơn. Ngày lễ nhắc nhớ tất cả thành viên Vinh Sơn về ân huệ tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua những cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội với Thánh Nữ Catherine Labouré, một tập sinh Nữ Tử Bác Ái. Đức Maria đã ban cho chị một mẫu ảnh với lời cầu : Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Xin Cầu Cho Chúng Con Hằng Chạy Đến Kêu Xin Mẹ. Mẫu ảnh này được gọi là Ảnh Phép Lạ vì biết bao nhiêu ân sủng đã được ban cho nhân loại qua lời chuyển cầu của Đức Maria như lời Mẹ đã hứa với thánh nữ.

Để tỏ lòng yêu mến Đức Maria, chúng ta mỗi thành viên hay cộng đoàn hãy cố gắng dành ít phút thời gian trong ngày để làm Tuần Cửu Nhật này hầu chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Đức Maria Ảnh Phép Lạ. Tuần Cửu Nhật được bắt đầu từ ngày 18/11 – 26/11/2018. Ðể có thể làm Tuần Cửu Nhật này theo đúng tinh thần của Thánh Nữ Labouré, chúng ta hãy xin cùng chị thánh cho chúng ta có được một chút tấm lòng hiếu thảo sâu sắc của chị thánh đối với Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và nhất là, noi gương chị thánh, chúng ta cũng biết tin vào Tình Mẫu Tử của Mẹ đối với tất cả chúng ta.

Kinh Nguyện

Mở đầu

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần 

Cộng đoàn (CĐ): Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin Ngài ngự đến, tràn đầy tâm hồn người tín hữu,/ xin đốt lên ngọn lửa tình yêu của Ngài trong lòng chúng con./ Nguyện Chúa Thánh Thần hãy đến để tái tạo lại muôn loài/ 

CĐ:  và canh tân bộ mặt trái đất./

Chủ sự: Chúng ta hãy cầu nguyện. 

Lạy Thiên Chúa,/ là Đấng đã dạy dỗ con tim của các tín hữu bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần,/ xin ban cho chúng con Chúa Thánh Thần để chúng con được thực sự khôn ngoan và vui mừng trong sự an ủi của Ngài./ Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

Chủ sự: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

CĐ: Xin cầu cho chúng con là kẻ hằng chạy đến kêu xin Mẹ. (lặp lại 3 lần)

CĐ: Lạy Đức Giêsu Kitô,/ Đấng đã được tôn vinh qua vô vàn phép lạ nơi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ giây phút đầu tiên trong thai nghén,/ xin ban cho tất cả những ai khẩn cầu sự bảo vệ của Mẹ khi còn trên trái đất này,/ cũng được hưởng nhan thánh Chúa vĩnh viễn trên thiên đàng./ Chúa là Đấng, hằng sống và hiển trị cùng Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thủơ muôn đời. Amen

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ là Đấng đã hoàn thành các công trình vĩ đại của Chúa./ Chúa đã chọn những điều yếu đuối của thế gian để thực hiện các công trình ấy, hầu không ai được tự phụ trước mặt Chúa./ Chúa đã mong muốn Ảnh Phép Lạ được bày tỏ cho Thánh Labouré, về niềm tin Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được biết đến nhiều hơn và lan truyền rộng rãi hơn./ Xin Chúa ban cho chúng con những ơn chúng con cầu xin Chúa qua Mẹ Maria của Ảnh Phép Lạ với lòng đầy khiêm tốn,/ để chúng con có thể tôn vinh mầu nhiệm này bằng lời nói và việc làm./ Amen.

Kinh Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con./ Với lòng tràn ngập niềm tin tưởng sâu xa vào sự chuyển cầu đầy quyền phép và hữu hiệu mà Mẹ đã thương biểu lộ qua Ảnh Phép Lạ,/ chúng con khẩn cầu Mẹ xin cùng Con của Mẹ là Ðức Giêsu Kitô, những đặc ân mà chúng con cầu xin bây giờ đây,/ nếu điều đó có thể giúp chúng con lớn lên trong Tình Yêu Chúa và tha nhân./ Amen 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(dâng những ý nguyện riêng)

Ôi Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội,/ Mẹ đã biết rằng bao nhiêu linh hồn chúng con đã được thánh hiến cho Con của Mẹ, Đấng hằng ghét sự gian ác./ Vì vậy, xin hãy ban cho chúng con sự ghét bỏ sâu xa về tội lỗi,/ để với sự trong sạch của trái tim chúng con sẽ chỉ gắn kết với một mình Thiên Chúa mà thôi,/ hầu cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con đều mong muốn làm vinh hiển Chúa hơn./ Xin cho chúng con có một tinh thần cầu nguyện và biết nhìn nhận rằng chúng con có thể được phục hồi bằng cách sám hối về những gì chúng con đã đánh mất bởi tội lỗi/ và đạt đến nơi trú ngụ vĩnh viễn nơi mà Mẹ là Nữ Vương các Thiên Thần và của con người ngự trị./ Amen

Ngày Thứ 1:

Mẹ hiện ra lần thứ nhất vào đêm 18/07/1830 rạng sáng 19/07/1830 “Hãy đến nơi chân bàn thờ này, bên cạnh Chúa Giêsu, Con của Ta, các con sẽ tìm thấy ánh sáng và sức mạnh.” Ðức Maria lại nói với chúng ta về tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mẹ mời gọi chúng ta theo gót Chúa Kitô, hiểu biết điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta.

Xin Mẹ Maria hãy dẫn đưa chúng con đến cùng Ðức Giêsu Kitô. Xin Mẹ giúp chúng con sống đời chứng tá Tình Yêu giữa cuộc đời hôm nay.

Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ (xin xem cuối trang)

Ngày Thứ 2:

Mẹ hiện ra lần thứ hai vào ngày 27/11/1830

“Tôi đã thấy Ðức Trinh Nữ... Ngài cầm trên tay một quả cầu, trên có hình Thánh Giá nhỏ. Tôi đã nghe tiếng phán bảo: quả cầu này tượng trưng cho toàn thể thế giới, và mỗi người cách riêng.” Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới vì lòng yêu thương, ngõ hầu loài người sống nhờ vào tình thương đó.

 Xin Mẹ Maria dạy cho chúng con biết rằng: mọi người, không phân biệt ai, đều được kêu gọi vào làm dân Chúa.

Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ

Ngày Thứ 3:

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Khi trao lại cho thế giới dấu chỉ mà Ðức Maria mang đến, Thánh Nữ Labouré, đã hoàn tất sứ mạng là: làm cho cả thế giới biết Mẹ là Ðức Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cùng với Thánh Nữ Labouré, chúng con chiêm ngắm Mẹ Maria là Mẹ rất tinh tuyền của Thiên Chúa.

Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ

Ngày Thứ 4:

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ “Hãy cho đúc một Mẫu Ảnh theo kiểu này.” Ðức Maria được liên kết với Ðức Giêsu vào công trình Cứu Ðộ. Mọi ân huệ đều đến bởi Ðức Giêsu và bởi Người mà thôi, chỉ mình Người là Ðấng Cứu Ðộ và là Trung Gian duy nhất.

Xin Ðức Maria nhậm lời chúng con cầu xin, và cũng không ngừng nhắc cho chúng con nhớ rằng: Con của Mẹ có thể làm được tất cả. Xin dạy chúng con biết xin những ân huệ luôn cần thiết cho chúng con.

Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ

Ngày Thứ 5:

Chân Mẹ đứng trên quả cầu, và đạp đầu con rắn

Tội lỗi của loài người là khước từ tình yêu. Ðó là sự bất công, bạo lực, tính ích kỷ, sự chà đạp những người nhỏ bé. Con rắn chính là biểu tượng cho tất cả những điều ấy! Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con chống trả sự dữ ấy đang ở trong chúng con và chung quanh chúng con.

Xin giúp chúng con biết nói như Mẹ: Xin Vâng cùng Thiên Chúa.

Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ

Ngày Thứ 6:

Tôi đã thấy phía sau mẫu ảnh có chữ M, ở trên có hình thánh giá

Ðây là điều mà mặt sau của Mẫu Ảnh giải thích: Con Thiên Chúa làm người cứu chuộc chúng ta nhờ cái chết trên Thập Giá và cuộc Phục Sinh của Người. Mẹ Maria có một chỗ đặc biệt kề bên Con của mình. Mẹ không rời khỏi Ðức Giêsu mà Mẹ đã trao ban cho chúng ta và dẫn chúng ta đến với Người. Cùng với Ðức Giêsu, Mẹ đã chịu đau khổ vì chúng ta.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ

Ngày Thứ 7:

Phía dưới Mẫu Ảnh là hai trái tim của Chúa Giêsu và Mẹ Maria Trái Tim của Ðức Giêsu có vòng gai chung quanh nhắc nhở chúng ta rằng: cuộc Thương Khó của Ðức Giêsu chính là sự biểu lộ cao cả Tình Yêu Thiên Chúa. Trái Tim của Ðức Maria gợi cho chúng ta ý nghĩ Mẹ luôn liên kết với Tình Yêu Cứu Chuộc này.

Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ

Ngày Thứ 8:

Mười hai ngôi sao chung quanh Mẫu Ảnh Các ngôi sao tượng trưng các Tông Ðồ của Giáo Hội là chính chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, trong Giáo Hội lữ hành, xin Mẹ hãy giúp chúng con trở thành Tông Ðồ và mang đến cho thế giới sứ điệp của Ảnh Phép Lạ  về Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến.

Kinh Lạy Cha -10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ

Ngày Thứ 9:

Mẫu Ảnh Phép Lạ, một “dấu chỉ” loan báo Tin Mừng, Một sứ điệp cho đời sống chúng ta:

Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, liên kết chặt chẽ với Ðức Kitô. Mẹ trao ban Chúa cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến với Người.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của chúng con, xin cầu bầu cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, trong sự hiệp thông với các Tông Ðồ, xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng Ðức Kitô Phục Sinh cho thế giới hôm nay. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, xin giúp chúng con hiểu biết sứ điệp của Mẹ và đem vào thực hành trong đời sống chúng con.

Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Trinh Nữ Maria Ảnh Phép Lạ

 

KINH TẬN HIẾN CHO ĐỨC TRINH NỮ MARIA ẢNH PHÉP LẠ

Ôi Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội,/ chúng con xin hiến dâng và tận hiến chính bản thân chúng con cho Mẹ dưới danh hiệu Đức Mẹ Đồng Trinh của Ảnh Phép Lạ./ Xin hãy để mẫu ảnh này cho mỗi người trong chúng con thấy được một dấu hiệu chắc chắn về tình yêu thương của Mẹ dành cho chúng con và một lời nhắc nhở liên tục về các nghĩa vụ của chúng con đối với Mẹ./ Bất cứ khi nào chúng con mang mẫu ảnh nơi mình,/ xin cho chúng con đón nhận được muôn vàn ơn phước bởi sự bảo vệ đầy tình yêu thương của Mẹ và được gìn giữ trong ân sủng của người con chí ái của Mẹ là Đức Giêsu Kitô./ Ôi Đức Trinh nữ Maria quyền năng của Ảnh Phép Lạ,/ Mẹ của Đấng Cứu Chuộc xin hãy gìn giữ chúng con gần Mẹ trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời chúng con,/ xin ban cho chúng con là con cái của Mẹ ân sủng được chết trong bình an, hạnh phúc để hiệp nhất với Mẹ/ và chúng con có thể tận hưởng hạnh phúc trên thiên đàng mãi mãi./ Amen.

     Ôi Đức Trinh nữ Maria, Mẹ đã được sinh ra mà không mang tội lỗi,/ xin hãy cầu cho chúng con, những kẻ đang chạy đến với Mẹ, và cho tất cả những ai không cần chạy đến với Mẹ,/ đặc biệt là những kẻ thù của Giáo Hội và những người được phó thác cho Mẹ./ Amen (lời nguyện của thánh Maximilia Kolbe)

Kết : Hát một bài về Đức Mẹ

PMT biên soạn

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI