TRUYỀN GIÁO TRONG GIÁO HỘI LÀ TIẾP TỤC CÔNG VIỆC CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
Cập nhật: 07/12/2017 18:02

       Sau khi thấy việc truyền giáo của Giáo Hội không được hiểu rõ ràng đối với một số người Công giáo, Đức Tổng Giám mục John C. Niendstedt đã nhấn mạnh rằng sứ mệnh của người Kitô hữu là "tiếp tục công việc của Chúa Giêsu Kitô" và làm cho danh Ngài được "được biết đến và được yêu thương".

 

 

       Những lời bình luận của Đức Tổng Giám mục Minneapolis-St. Paul đã được xuất bản trong cuốn "The Catholic Spirit" như là một phần suy tư về các buổi họp kế hoạch cho các giáo xứ và các trường Công giáo.

       Các buổi đã thu thập ý kiến từ những người Công giáo. Theo Đức Tổng Giám mục, người Công Giáo hy vọng đức tin của họ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Họ có "một công cảm chung của niềm hy vọng."

       Đức Tổng Giám mục Nienstedt đã có câu nói thú vị nhất cho thấy rằng Tổng Giáo phận nên làm sáng tỏ việc truyền giáo của Giáo Hội: "Tôi thấy điều này hấp dẫn bởi vì tôi luôn luôn thừa nhận rằng việc truyền giáo của Giáo hội là rõ ràng đối với tất cả các thành viên của mình"

Ngài  dẫn từ "Giáo Hội", một tác phẩm của nhà thần học gia Hans Kung, tác giả những bài viết gây nhiều tranh cãi của mình trước đây:

"... nếu không có sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi chết thì cộng đoàn các người tin, tức Giáo Hội, là vô nghĩa. Chỉ có sự chắc chắn rằng Đức Kitô bị đóng đinh cũng là  Đấng Phục Sinh, được vinh hiển bởi Thiên Chúa, cho chúng ta giải pháp cho những điều khó hiểu của Chúa Giêsu khi là một con người và làm Giáo hội có thể và có thực. "

       Hans Kung đã trích dẫn Công Vụ Tông Đồ chương 2 để cho thấy sự khẳng định của các môn đệ Kitô hữu đầu tiên về đức tin này đã khai sinh ra một cộng đoàn mới, cử hành việc "bẻ bánh" với "một tâm hồn hân hoan".

       Nhà thần học cho biết nhóm mới này là một "cộng đoàn cánh chung của ơn cứu độ". Tác giả đã sử dụng từ thần học cho "những sự sau" như thiên đàng, hỏa ngục, sự phán xét chung của nhân loại bởi Thiên Chúa, và xác sống lại.

       Đức Tổng Giám Mục Nienstedt giải thích rằng nguồn gốc của việc truyền giáo của Giáo Hội là niềm xác tín rằng Chúa Kitô đã sống lại, đang sống trọn vẹn và hiện diện cho cộng đoàn các Kitô hữu.

       Ngài lưu ý những lời của Chúa Giêsu Kitô khi bắt đầu Tin Mừng Máccô: “thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1, 15)

       Vị giám mục sau đó trích dẫn các lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthêu chương 28 “vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28, 19-20)

       Kế tiếp ngài đã chỉ những lời của Đức Kitô trong Tin Mừng Gioan chương 20: “như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai anh em….. anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.(Ga 20, 21-23)

       Lưu ý rằng gốc của từ “mission” có nghĩa “sai đi”, Tổng giám mục Nienstedt nói rằng Giáo hội "được sai đến trần gian là để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu Kitô." Ngài đã liệt kê các công trình như rao giảng, dạy dỗ, chữa bệnh và các hành động bác ái và công bình.

       Các Kitô hữu, được quyền năng bởi Chúa Thánh Thần, phải "làm cho danh của Đức Giêsu  được biết đến và được yêu thương", Đức Tổng Giám mục thêm vào, sử dụng một cụm từ cựu Tổng Giám mục Harry Flynn. Việc cử hành Chúa Kitô "trong Lời và Bí tích" là căn bản cho sứ vụ này.

       Tất cả các chương trình và hoạt động của một giáo xứ  hay một cộng đoàn có thể xây dựng trên sứ mệnh của Giáo Hội và cần được ưu tiên cho mục đích đó, đó là truyền giáo. Đức Tổng Giám mục đã kết luận như thế.

Đức Tổng Giám mục Niendstedt 

PMT chuyển ngữ từ www.catholicnewsagency.com

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI