THƯ MÙA CHAY CỦA CHA TỔNG QUYỀN
Cập nhật: 09/03/2017 22:12

Rôma, 22 tháng 2, 2017

THƯ MÙA CHAY

THƯ PHÁP NGỮ ĐỌC TẠI ĐÂY

THƯ ANH NGỮ ĐỌC TẠI ĐÂY

Mến gởi đến tất cả các thành viên Tu Hội Truyền Giáo

Anh em thân mến,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu luôn ở cùng chúng ta!

Khởi đầu bức thư này, xin anh em cho tôi cơ hội để hết lòng cảm ơn từng anh em về những lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới mà tôi đã nhận được qua những lá thư thông thường, thư điện tử và qua các phương tiện truyền thông xã hội khác. Tôi ngưỡng mộ những chứng nhân anh hung và sự phục vụ tận tụy của trong những thời điểm khó khăn và trong những miền xa xôi của địa cầu. Trái tim tôi luôn ở với mỗi người trong anh em vì tôi đồng hành với anh em hàng ngày trong những suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi.

Mùa Chay đã đến gần!

Trong lá thư đầu tiên của tôi trong tư cách là Bề Trên Tổng Quyền về việc mừng lễ Đấng Sáng Lập  vào ngày 27 tháng 9, tôi đã bắt đầu suy tư về nguồn mạch chính yếu của ơn linh hứng bên cạnh Kinh Thánh là Luật Chung  và Hiến Pháp của chúng ta. Lá thư Mùa Vọng là sự nối dài của sự suy tư ấy. Trong thư Mùa Chay năm nay, tôi muốn tiếp tục trong cùng một chiều hướng như vậy bằng cách suy tư về Luật Chung và Hiến Pháp. Thực vậy, Luật Chung và Hiến Pháp sẽ trở  thành nền tảng và nguồn gốc của tất cả các cuộc suy tư trong các lá thư Mùa Vọng và Mùa Chay, cũng như lá thư về ngày lễ Đấng sáng lập của chúng ta, trong vòng sáu năm tới, cho đến Tông Công Hội tới của chúng ta vào năm 2022.

Trong cả hai bức thư trước, tôi đã bày tỏ lòng mong muốn của tôi, khuyến khích, và yêu cầu mỗi thành viên của "Tu hội nhỏ bé" của chúng ta nắm lấy Luật Chung và Hiến Pháp của chúng ta như một công cụ không thể tách rời đối với sự phát triển ơn gọi của mình, con đường nên thánh của mình, và sứ mạng mà Đức Giêsu đã ủy thác cho mỗi người chúng ta, những người rao giảng Tin Mừng cho người nghèo!

Từ lá thư đầu tiên tôi viết cho an hem đến nay đã trôi qua năm tháng.

Ở phần cuối của Luật Chung, chính Thánh Vinh Sơn yêu cầu mỗi người chúng ta cứ mỗi ba tháng đọc Luật Chung một lần. Bây giờ chúng ta có Hiến Pháp, cũng như Luật Chung. Như tôi đã viết trong hai lá thư trước, nay tôi muốn hỏi lại anh em một lần nữa, trong thư Mùa Chay này, các câu hỏi sau đây đối với mỗi một cá nhân trong chúng ta:

 1. Tôi có mang theo Luật Chung và Hiến Pháp của tôi cùng với Kinh Thánh và Cuốn Kinh Phụng vụ của tôi hay không?
 2. Khi tôi đọc Kinh Thánh và Kinh Phụng vụ của tôi, tôi có đọc-cầu nguyện một đoạn ngắn Luật Chung hoặc Hiến pháp mỗi ngày hay không ?
 3. Kể từ Lễ Thánh Vinh Sơn cách đây năm tháng, tôi có thể bắt đầu đọc-cầu nguyện với Luật Chung hoặc Hiến pháp để hoàn thành việc đọc chúng ba tháng một lần chưa?

        Anh em thân mến, với tất cả tấm lòng của mình, tôi khuyến khích mỗi người chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau để tiếp tục bước đi theo con đường này, hoặc bắt đầu lại trên con đường này. Như tôi đã viết trong lá thư Mùa Vọng của tôi, tôi muốn một lần nữa khuyến khích tất cả các Giám Tỉnh, cũng như các Bề Trên địa phương, hãy là nguồn cảm hứng, khích lệ và gương mẫu cho các anh em ở các cấp địa phương và cấp tỉnh.

        Nếu việc đáp trả tiêu cực đối với ba câu hỏi trên, tôi có thể tự hỏi tại sao tôi đã không bắt đầu các nhiệm vụ nêu trên? Tại sao tôi không nắm lấy nguồn cảm hứng cơ bản của chúng ta để bước theo đặc sủng và linh đạo Thánh Vinh Sơn?

        Bởi vì căn tính của một nhà truyền giáo, của một thành viên Tu Hội Truyền giáo, là điều rất cốt yếu cho sứ mệnh của chúng ta, tôi hy vọng và cầu xin rằng không có một thành viên nào trong toàn Tu Hội lại không biết đọc và suy gẫm một đoạn ngắn từ Luật Chung hoặc Hiến Pháp cách riêng tư hoặc trong cộng đoàn mỗi ngày.

Trong lá thư Mùa Vọng của tôi, tôi suy tư về mầu nhiệm "Nhập Thể" là một trong những mầu nhiệm chính yếu của linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô. Trong thư Mùa Chay năm nay, tôi muốn suy niệm về Mầu Nhiệm "Chúa Ba Ngôi Chí Thánh" là một mầu nhiệm khác trong những mầu nhiệm chính yếu của linh đạo Vinh Sơn.

        Thánh Vinh Sơn viết trong Luật Chung rằng:

Theo sắc lệnh thành lập Tu Hội của chúng ta, đòi buộc chúng ta phải tôn kính một cách đặc biệt Mầu Nhiệm Ba Ngôi chí thánh và Mầu Nhiệm Nhập Thể, những Mầu Nhiệm vượt quá sự diễn đạt của ngôn từ. Vì vậy, chúng ta cố gắng chu toàn nhiệm vụ này một cách trung thành nhất, và nếu có thể, trong mọi cách thức, nhưng một cách đặc biệt là trong ba cách sau đây: (1) tôn kính các mầu nhiệm này một cách thường xuyên bằng một lời cầu nguyện tin tưởng và tôn thờ phát xuất từ trong sâu thẳm của lòng mình; (2) Mỗi ngày hiến dâng những lời cầu nguyện và những việc lành nào đó để tôn thờ các mầu nhiệm này, và trên hết cử hành các ngày lễ về các mầu nhiệm này với sự tôn kính đặc biệt, và hiến dâng bản thân mình một cách hết sức có thể; (3) nỗ lực một cách liên lỉ, ằng việc giảng dạy và gương sáng, để làm cho người khác hiểu biết các mầu nhiệm này và để tôn kính và suy tôn các mầu nhiệm này (Luật Chung X, 2; CCD XIIIA, 454-455)

Trong Hiến Pháp của chúng ta, chúng ta bắt gặp những lời sau:

Là chứng nhân và là sứ giả cho tình yêu Thiên Chúa, chúng ta hãy chứng tỏ lòng tôn kính và sung bái đặc biệt mầu nhiệm Ba Ngôi và mầu nhiệm Nhập Thể (HP, IV, 48).

        Sứ điệp Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là gì đối với cá nhân tôi, đối với cộng đoàn nơi tôi sống và là nơi mà tôi thuộc về, đối với những người mà Chúa Giêsu sai tôi đến phục vụ?

          Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: đặc tính, sứ mạng và mục đích của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa Ba Ngôi, mối liên kết nội tại giữa Ba Ngôi, và ảnh hưởng của Ba Ngôi trên từng cá nhân mỗi người cũng như trên xã hội xét như một tổng thể.

Khi chúng ta khám phá và phát triển, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, một mối liên kết không thể phá vỡ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa và cá nhân mỗi người, giữa Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn, giữa Ba Ngôi Thiên Chúa và nhân loại, thì chúng ta sẽ có được sự gần gũi hơn bao giờ hết với kiểu mẫu lý tưởng về “các mối tương quan”, là những thành phần cơ bản của cuộc sống chúng ta. Chúng ta được tạo dựng không phải như là một hòn đảo, tách biệt khỏi những hòn đảo khác, nhưng như những hữu thể (con người) mang tính xã hội và như một gia đình, nơi mà, trong chiều sâu của con người chúng ta, chúng ta là một với Thiên Chúa, nghĩa là, với Thiên Chúa Ba Ngôi và với nhau.

          Ba Ngôi vẫn còn là một mầu nhiệm đối với chúng ta. Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta những gì chúng ta biết về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã trình bày về Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta như là một mô hình (kiểu mẫu) lý tưởng của “các mối tương quan”.

          Suy tư của chúng ta về Ba Ngôi cần phải đi kèm với những ước muốn và mục tiêu thể hiện theo mô hình lý tưởng “các mối tương quan” trong hoàn cảnh cuộc sống cụ thể mà nơi đó tôi tìm thấy bản thân mình, tìm thấy cộng đoàn nơi tôi sống và thuộc về, với những người mà Đức Giêsu sai tôi đến để phục vụ họ.

          Ba Ngôi Chí Thánh là mô hình lý tưởng về “các mối tương quan”! Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy điều lý tưởng ấy.

Mối tương quan lẫn nhau giữa Chúa Cha và Chúa Con.

Mối tương quan lẫn nhau giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Mối tương quan lẫn nhau giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Mối tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúng ta có thể thấy điều gì trong “các mối tương quan này”?

 1. Chúng ta có thể thấy rằng sự quan tâm luôn hướng về người khác và không quy về cho chính mình.
 2. Chúng ta có thể thấy rằng sự ưu tiên luôn luôn được dành cho người khác chứ không dành cho chính mình.
 3. Chúng ta có thể thấy rằng lời khen ngợi, lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ luôn trao cho người khác chứ không trao cho chính mình.
 4. Chúng ta có thể thấy rằng mỗi một trong ba Ngôi Vị nơi Thiên Chúa Ba Ngôi luôn bày tỏ nhu cầu cộng tác với Ngôi Vị khác để hoàn thành sứ mạng.
 5. Chúng ta có thể thấy rằng mỗi một trong ba Ngôi nơi Thiên Chúa Ba Ngôi luôn luôn thể hiện rõ ràng rằng sẽ không đủ và không hiệu quả khi mỗi Ngôi Vị trong Ba Ngôi hành động một mình.

          Mô hình các mối tương quan nơi Thiên Chúa Ba Ngôi nói với tôi điều gì về cuộc sống của chính tôi trong:

 1. tương quan của tôi với Thiên Chúa ?
 2. tương quan của tôi với cộng đoàn ?
 3. tương quan của tôi với những người mà Chúa Giêsu sai tôi đến để phục vụ họ?

          Bởi vì chúng ta không phải là những hòn đảo, nhưng là những con người thuộc về gia đình nhân loại, nên “các mối tương quan” là một phần không thể tách rời đói với sứ mạng của chúng ta. Mô hình lý tưởng của Thiên Chúa Ba Ngôi, mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, là mô hình để chúng ta noi theo.

          Thánh Vinh Sơn Phaolô đã làm cho mô hình lý tưởng của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh trở thành một trong những nền tảng của linh đạo ngài. Trong Mùa Chay năm nay, chúng ta được mời gọi để thực hiện các bước đi mới hướng tới mô hình lý tưởng “các mối tương quan” đã được ban cho chúng ta qua Đức Giêsu.

Nếu mỗi người trong chúng ta biết đặt những người khác trước, đặt anh ta hay cô ta trước chính mình, trước những tham vọng của chính mình, trước những lợi ích của chính mình, trước những mong muốn cá nhân của mình; nếu mỗi người biết chú ý đến những người khác, chia sẻ thời giờ, suy nghĩ, kinh nghiệm, khó khăn, nghi ngờ, đau khổ, niềm vui, vv bằng cách noi theo mô hình lý tưởng về “các mối tương quan của Thiên Chúa Ba Ngôi”, sau đó những người ấy sẽ làm tương tự cho mỗi người chúng ta. Bằng cách này, một tập hợp các mối tương tuyệt vời và kỳ diệu sẽ thành hình, ở đó chúng ta cùng nhau, trong cách tốt nhất và hiệu quả nhất có thể, sẽ hoàn thành sứ mạng mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho chúng ta.

          Để giúp chúng ta suy tư mô hình lý tưởng về “các mối tương quan” này, chúng ta hãy sử dụng thêm hai đoạn văn của Thánh Vinh Sơn nói về Thiên Chúa Ba Ngôi, cũng như một suy tư ngắn của  cha Getúlio Mota Grossi – một thành viên của chúng ta:

Nếu chúng ta muốn cho hình ảnh Ba Ngôi đáng kính ngự trị trong lòng chúng ta, nếu chúng ta muốn có một mối tương quan thánh thiện với Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy củng cố bản thân chúng ta trong tinh thần này. Điều gì tạo nên sự đồng nhất và chỉ có một mục đích trong Thiên Chúa, Nếu không phải là sự bình đẳng và sự khác biệt của Ba Ngôi sao? Và nếu không có tình yêu giữa Ba Ngôi, điều gì có thể trở nên đáng yêu trong ba Ngôi như chân phước giám mục thành Geneve đã nói đó sao? Vì thế, có sự đồng nhất trong Ba Ngôi Diễm Phúc: những gì Chúa Cha muốn, những gì Chúa Thánh Thần thực hiện, thì Chúa Cha và Chúa Con thực hiện và hành động trong cùng một cách thức. Ba Ngôi có cùng một quyền năng và cùng một hành động. Đó là nguồn mạch thánh thiện và khuôn mẫu của chúng ta. Chúng ta hãy tạo nên sự đồng nhất nơi chính mình; chúng ta tuy nhiều người mặc dầu chúng ta chỉ là một, và chúng ta có một sự hiệp nhất thánh thiện trong đa dạng. Chúng ta đã có một it hiệp nhất, nhưng chưa đủ, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa về những gì chúng ta còn thiếu, và hãy xem những gì chúng ta khác biệt với người khác để cố gắng giống người khác và bình đẳng với họ; vì sự giống nhau và sự bình đẳng làm phát sinh tình yêu, và tình yêu hướng tới sự hiệp nhất. Vì vậy, chúng hãy cố gắng hết mình để có cùng những sở thích và để có sự đồng thuận đối với những điều được thực hiện và những gì cho phép để được thực hiện giữa chúng ta (Hội nghị 206 vào 23 tháng 5 năm 1659 về tính đồng nhất; CCD XII, 210-211).

Hãy sống với nhau như thể chỉ có một trái tim và một tâm hồn (Cv 4:32), vì thế nhờ sự hiệp nhất tinh thần này anh em có thể là một hình ảnh đích thực về sự hiệp nhất của Thiên Chúa, vì số đông anh em tượng trưng cho Ba Ngôi của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

Tôi cầu xin với Chúa Thánh Thần ban cho điều này, Đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con, Ngài cũng có thể làm cho an hem một cách tương tự như thế và ban cho anh sự bình an sâu thẳm giữa những mâu thuẩn và khó khăn, những điều mà chỉ có thể thường xuyên giữa những người nghèo. Nhưng cũng nên nhớ rằng đây là thập giá của anh em, qua đó Chúa của chúng ta mời gọi anh em đến với Ngài và đến với bình an của Ngài. Mọi người đều đánh giá cao công việc của anh em, và những người lương thiện thừa nhận rằng không có công việc nào khác trên thế giới đáng kính hay thánh thiện hơn, khi nó được thực hiện một cách trung thành (Bức thư viết cho Chị Anne Hardemont ngày 30 tháng Bảy năm 1651, trong Hennebont; CCD IV, 238-239).

          Sự sung kính của thánh Vinh Sơn đối với Thiên Chúa Ba Ngôi không chỉ là một thực hành trí tuệ mà còn là một cuộc tìm kiếm từ trái tim của ngài. Điều đó hướng dẫn ngài và hướng dẫn chúng ta, một Tu Hội vẫn đang sống đặc sủng của Đấng sáng lập, đến một kinh nghiệm gấp đôi:

          a. Để noi gương các tương quan lẫn nhau của Ba Ngôi. Giáo Hội tìm thấy nguồn gốcchung cuộc đời sống và hành động của mình trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Tu Hội, ở trong lòng Giáo Hội, cũng tìm thấy điều tương tự như thế (Hiến pháp II, 20). Chúng ta được mời gọi trở nên hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa tình yêu, nhân hậu và từ bi (x. Đàm luận số 152 ngày 06 tháng 8 [1656] về Tinh Thần Thương Xót và Nhân Hậu”; CCD XI, 308-309.), Thiên Chúa của Người Nghèo, người rốt hết, người yếu kém nhất, những người mà chúng ta được sai đến để phục vụ theo đặc sủng của chúng ta. Điều này đúng đối với chúng ta, các Nữ Tử Bác Ái, và toàn bộ gia đình Vinh Sơn.

          Được mời gọi hiệp nhất trong tình yêu; đồng nhất trong đa dạng; cảm thông trong đời sống; hợp nhất trong sự đa dạng của ân sủng; được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần; được sai đi, như Chúa Giêsu, làm công việc bác ái truyền giáo hầu rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, một đặc sủng được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần nơi Thánh Vinh Sơn, đã được trao cho Tu Hội và được chúng ta kế thừa, chúng ta chịu thử thách về lòng trung thành sáng tạo vì đặc sủng này để bước theo Chúa Giêsu, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.

          b. Do đó, sự tận hiến của chúng ta cho Thiên Chúa Ba Ngôi, như Thánh Vinh Sơn đã thực hiện, phải được liên kết với Sứ Mạng (cf. Đàm Luận số 118, ngày 23 tháng 5 năm 1655, Sự kiên trì cầu nguyện; CCD XI, 172-174), để loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa tình yêu cho người nghèo, vì ơn cứu rỗi của họ (cf. ibid, 173). Ngôi Lời đã nhập thể, được sai đến thế gian bởi tình yêu của Chúa Cha (Ga 3:16), được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần (x. Lc 1:35) trong cung lòng của Mẹ Maria, và xức dầu bởi cùng một Chúa Thánh Thần để mang tin mừng cho người nghèo. Trong Ngôi Lời Nhập Thể, hiện diện nơi những người nghèo, Thánh Vinh Sơn đã thấy sự biểu lộ hoàn hảo nhất của tình yêu Thiên Chúa (Ga 3:16, 14: 9), tình yêu nhưng không của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho những người nhỏ nhất trên thế gian này.

          Chúng ta đang mừng kỷ niệm 400 năm đặc sủng Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ước gì Năm Thánh này mang lại cho chúng ta nhiều hoa trái. Với tất cả lòng tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Ban Ơn, Thánh Vinh Sơn Phaolô, và tất cả các Thánh và các Chân Phước trong gia đình Vinh Sơn, chúng ta tiếp tục con đường nội tâm hướng về cõi lòng riêng tư của chính chúng ta, và hướng ra đến với cộng đoàn của chúng ta và hướng đến những người mà Chúa Giêsu sai chúng ta đến để phục vụ họ, và hướng đến những người mà có thể họ không biết đặc sủng này hoặc những nơi mà đặc sủng này vẫn đang bén rễ.

          Tôi hy vọng và cầu xin rằng việc cử hành Tuần Thánh, Lễ Phục sinh, và Mùa Phục Sinh năm nay sẽ mang lại thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa cho chúng ta và cho sứ mạng của đời sống chúng ta khi chúng ta suy gẫm về Thiên Chúa Ba Ngôi và thực hiện những bước đi mới hướng tới mô hình lý tưởng của “các mối tương quan”.

          Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau.      

 

Người anh em trong Thánh Vinh Sơn

Tomaž Mavrič, CM

Superior General

Bản dịch : Nguyễn Duy Hành

Hiệu đính : Nguyễn Trọng Thịnh

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI