THƯ CHA GIÁM TỈNH
Cập nhật: 17/10/2018 01:11

Trọng kính Quý Cha Cố, Quý Cha Bề Trên, Quý Cha cùng Quý Thầy,

Cùng với Cha Tổng Quyền, Quý Cha, Quý Soeurs và toàn thể anh chị em trong gia đình Vinh Sơn trên toàn thế giới, chúng ta hân hoan mừng kính trọng thể Cha Thánh Vinh Sơn, Tổ phụ chúng ta.

Nhân dịp này, con xin mượn lời của thánh nhân trong Coste XI, 40-41 để chia sẻ với anh em tâm tình chung: “không gì phù hợp với Tin mừng hơn là thu thập ánh sáng và sức mạnh cho tâm hồn trong việc nguyện ngắm, đọc sách, sự cô tịch và sau đó chia sẻ cho người khác thứ lương thực thiêng liêng ấy…Chúng ta phải chứng tỏ cho Thiên Chúa thấy chúng ta yêu mến Người qua các công việc của chúng ta mà chúng ta yêu thích”.

Qua trích đoạn này, thánh Vinh Sơn khuyên chúng ta tìm sức mạnh nội tâm nơi việc cầu nguyện và thinh lặng, để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa và người nghèo bằng sức mạnh của đôi tay và mồ hôi trán.

Vì thế, con xin Quý Cha, Quý Thầy trong Tỉnh Dòng xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, gắn bó với Người qua việc trung thành chu toàn Phụng Vụ Các Giờ Kinh, giờ nguyện ngắm theo Hiến Pháp.

Xin Quý Cha Bề Trên Nhà tổ chức tĩnh tâm hàng tháng. Trong giờ tĩnh tâm này, chúng ta đặt mình trước mặt Chúa để xét lại trong tháng những công việc chúng ta đã làm và cùng nhau họp cộng đoàn để chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau.

Xin Quý Cha Bề Trên nhắc anh em trong nhà trung thành đọc thêm một Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Sáng Danh cách cá nhân hoặc cộng đoàn sau Kinh tối, để cầu nguyện cho nhau và cho Tỉnh Dòng.

Con xin kính chúc Quý Cha Cố, Quý Cha Bề Trên, Quý Cha, Quý Thầy lễ Thánh Vinh Sơn thật sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Xin Thánh Vinh Sơn cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa, để chúng ta trung thành với sứ vụ phục vụ người nghèo.

Xin anh em cầu nguyện cho con.

Người Anh em trong Thánh Vinh Sơn

Phêrô Nguyễn Công Tuấn, CM

               Giám Tỉnh

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI