THÁNH VINH SƠN PHAO-LÔ VÀ CÁC THUYỀN NHÂN PHÁP (John E. Rybolt)
Cập nhật: 03/11/2017 02:00

Vào năm 1619, sáu năm trước khi thành lập Tu Hội Truyền Giáo, Vua Louis thứ XIII đã chỉ định cha Vinh Sơn làm “Tuyên úy Hoàng Gia cho thuyền nhân Pháp.”[1] Ngài tiếp tục làm việc này cho tới những năm cuối đời. Bài viết này sẽ xem lại công việc mà chúng thường bị sao lãng trong khi thuật lại những thành tựu của ngài.

XIN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Lm. Doai K. Dang,CM. chuyển ngữ
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI