Suy niệm Tin mừng thứ tư tuần VIII thương niên Năm B
Cập nhật: 29/05/2018 00:33

(Mc 10,32-45)

“Thầy đến không phải để phục vụ,

nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

     Giả như ta biết được niềm tin của mình mỏng manh ra sao và hiểu được Con Thiên Chúa cao cả dường nào, ắt hẳn ta sẽ biết điều gì ta cần xin và việc ta cần làm. Đức Giêsu nói: “các anh không biết các anh xin gì!” hay một chỗ khác trong Tin Mừng, Ngài nói với Phêrô “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, nhưng là tư tưởng của loài người”. Đứng trước viễn cảnh hy tế, đau thương mà các môn đệ lại nghĩ tới vinh quang, danh dự theo lối phàm tục. Nhưng qua thái độ của các môn đệ, Đức Giêsu đã dạy cho các ông một bài học quý giá về thái độ của một người mang trọng trách lớn là phục vụ, Ngài nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em ; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” Đức Giêsu nói tiếp: “Thầy đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

      Phục vụ là hành động của một người đầy tới với ông chủ, một người dưới đối với kẻ trên, của kẻ nhỏ đối với người lớn chứ không phải ngược lại, mà nếu có hành vi ngược lại thì ta gọi hành vi đó là hạ cố, chiếu cố hay đại loại một động từ mang tính ban phát như độ lượng, bao dung... Thế mà hôm nay Đức Giêsu lại dạy điều ngược lại. Như vậy, dưới ánh mắt Chúa, chúng ta đều ngang nhau, và trên con đường tiến về Giêrusalem trên trời, chúng ta có trách nhiệm phục vụ, tương trợ lẫn nhau. Thực vậy,“Chẳng có gì trong con nhộng, báo cho nó biết sẽ trở thành con bướm”.

      Suy niệm tới đây, tôi thiết nghĩ: Trong việc phục vụ, hẳn nhiên ta không chỉ tìm kiếm một “giải pháp” hay một “hệ thống”, nhưng trên hết là tìm kiếm và dưỡng nuôi một “thái độ”, một “cái nhìn” như Đức Kitô. Thế mà nhiều khi tôi phục vụ như một người độ lượng, bao dung, tức như kẻ trên. Tôi xem những người mà tôi phục vụ trở thành phương tiện để tăng thêm giá trị cho mình ; hoặc có khi tôi phục vụ như thể công việc đó sẽ làm phát triển xã hội ; làm tăng triển sản lượng quốc gia, hay làm tăng “chỉ số hạnh phúc”… Thiên Chúa, chính Ngài ở đó để theo dõi những lý luận của tôi, những tư tưởng, những suy nghĩ, lẫn tâm niệm của tôi.

     Thánh Vinh Sơn, tổ phụ chúng ta đã nói: “phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Kitô”. Như thế, chính khi phục vụ là chúng ta đụng chạm tới Đức Kitô, vì Đức Kitô là “mọi sự trong mọi người”. Lạy Chúa, đức tin của chúng con cần một môi trường để triển nở. Thế nhưng, khái niệm hy tế của Chúa lại làm con đôi chút e dè, vì nó khác với lý trí con suy tính. Vậy lạy Chúa, ước gì khốn khó và hy sinh không làm con sợ hãi, hay nghi ngờ về những lời Chúa nói với con: “Ta đến không phải để phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

 

Pet. Chí Thiết

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI