Suy niệm Tin mừng thứ tư sau Chúa nhật VII thường niên năm B
Cập nhật: 22/05/2018 01:17

 

 (Mc 9,38-40)

Đón nhận người khác

     Thánh Gio-an là một trong ba môn đệ thân tín của Đức Giê-su trong hành trình rao giảng Tin Mừng, thế nhưng ngài cũng còn nhiều yếu đuối trong thân phận con người. Điển hình, chúng ta vừa nghe Tin Mừng theo thánh Mar-cô trình bày Gio-an nói với Đức Giê-su: “thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố gắng ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” (Mc 9,38). Đây quả là một điều khiến Đức Giê-su không vui, vì biết bao nhiều lần Ngài dạy các ông giới răn quan trọng: mến Chúa yêu người, hãy tha cho kẻ thù làm ơn cho chúng.... và chính Ngài trên thập giá đã xin Đức Chúa Cha tha tội cho những người gây đau khổ cho Ngài. Thế mà hôm nay, người môn đệ thân tín như Gio-an lại có thái độ chia rẽ, bè phái vì người khác không theo phe các ông lại nhân danh Chúa trừ quỷ. Như thế, không chỉ Gio-an mà các tông đồ cũng muốn dành cho nhóm mình đặc quyền của Chúa, chứ không chấp nhận người khác làm như vậy. Điều này diễn tả sự cục bộ, ích kỷ, phe nhóm... không hề muốn đón nhận người khác. Chính điều này đã đánh động tôi nhiều trong cuộc sống, cũng như trong đời sống dâng hiến.

     Thật vậy, với quy luật tự nhiên ai cũng thích những người hợp ý mình, ai cũng thích những người trong nhóm ủng hộ mình. Thế nhưng đối với tinh thần của Thầy Giê-su thì khác, Ngài luôn mời gọi tôi biết mở lòng ra đón nhận mọi người, cho dù họ là ai, họ sống thế nào và họ theo tôn giáo nào. Một điều chắc chắn tôi phải khẳng định: họ cũng là hình ảnh của Chúa, và họ được Chúa khắc ghi những điều thiện, tốt trong lương tâm để họ đi tìm thánh ý Ngài trong cuộc sống. Do đó tôi phải tránh thái độ chụp mũ, tránh thái độ phê phán, có thể họ không cùng tôn giáo với tôi, không cùng quan điểm với tôi, không cùng chí hướng với tôi, nên tôi sẵn sàng loại họ ra nếu cần. Nhưng trái lại, Chúa mời gọi tôi phải biết tôn trọng mọi người, nhất là biết tiếp thu điều hay, điều tốt nơi người khác, đôi lúc chúng ta thấy người này, người kia chưa tốt về điều này, điều kia thế nhưng họ có biết bao tính tốt để ta bắt chước noi theo.

     Như thế, qua bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chính bản thân tôi hãy biết sống tình bằng hữu, tình anh em nơi chính cộng đoàn tôi đang sống, nơi gia đình, khu xóm... Chính khi tôi biết chấp nhận sự khác biệt của người sống xung quanh, thì tôi mới sống xứng đáng là môn đệ Đức Giê-su. Chính Đức Giê-su dạy: “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Thế nên, việc trừ quỷ nhân danh Chúa của người không thuộc nhóm Tông đồ, dù sao đi nữa cũng là việc tốt, nên làm và biểu hiện sự tôn vinh Chúa rồi, cho nên không nên ngăn cản và còn phải ủng hộ nữa là khác.

     Lạy Chúa, trong đời sống đôi khi vì bản tính con người yếu đuối, con đã có những lần chia rẽ giữa nhóm này, nhóm kia vì họ không hợp ý kiến của con, thế nhưng qua bài Tin Mừng, xin Chúa hướng dẫn, dạy bảo con để con biết sống quan tâm, quảng đại với hết mọi người, nhất là biết tiếp nhận những ý kiến có thể không thuận theo con, xin Chúa giúp con để mỗi ngày còn tiến gần hơn với lòng thương xót của Chúa. Xin ban cho con tâm hồn cởi mở, chứ đừng khép kín với những ích kỷ, nhỏ nhen tầm thường trong cuộc sống, để con sống yêu thương mọi người như Chúa yêu thương con vậy. Amen.

Martin Cao Văn Luận

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI