Suy niệm Tin mừng thứ hai sau Chúa nhật VI Phục sinh, năm B
Cập nhật: 07/05/2018 06:29

 

(Ga 15, 26-16,4a)

 

     Khi Đấng Bảo Trợ đến,…, Người sẽ làm chứng về Thầy, (Ga 15,26). Thánh Linh sẽ làm chứng về Thầy, chính Thánh Linh là tác giả của các sách Tin Mừng, Người vừa là tác giả vừa là nhà chú giải duy nhất, vì chính Người mới biết tinh thần của Tin Mừng, Người đã nhắc lại, chú giải và hoàn tất nó tận đáy tâm hồn của các con cái Thiên Chúa. Xin nhớ rằng, tinh thần của Tin Mừng là tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì vậy, người ta có thể hiểu nó nhờ Tình Yêu, tức là nhờ Thánh Linh.

      Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu (Lc 15,27). Nếu Chúa Giê-su đã đi trên con đường khổ hình thập giá, nếm cái chết ô nhục và phục sinh vinh hiển, để minh chứng tình yêu của Người là vĩnh cửu và ơn cứu độ được trao ban cho nhân loại là vô giá. Thì đến lượt các tông đồ là những kẻ cũng phải chịu khổ cực, tiêu hao cuộc đời mình để làm cho người ta biết Thiên Chúa, tôn vinh tình yêu của Người và làm cho nhiều người nhận biết ơn cứu độ và yêu mến Người, cũng sẽ sáng chói như những vì sao trong đời sống đời đời.

      Khi chiêm ngắm Chúa Thánh Linh được Chúa Cha sai đến và các tông đồ cũng được sai đi, để làm chứng về Ngôi Lời. Tôi cảm thức được Ân Sủng bắt đầu làm việc và nở hoa khi tới giờ mà các người tốt được tách ra khỏi người xấu, để theo Con Thiên Chúa đi qua trên các nẻo đường của thế giới này, để tung ra tiếng kêu của tình yêu, kêu gọi tụ họp các chiên của bầy chiên đời đời, bị phân tán và lạc lõng bởi Satan. Các tông đồ hiện diện giữa các đám đông theo Giê-su, họ là các sứ giả đầu tiên của Người. Họ khiêm nhu, dốt nát, nghèo hèn, nhưng có đôi mắt trung thành, môi miệng thật thà, con tim yêu thương, họ là những bình hương tỏa ra hương thơm các nhân đức, để làm cho không khí của trái đất bớt nặng mùi ô uế, nhờ đó ơn cứu độ của Thiên Chúa đi qua giữa lòng nhân loại.

     Giờ đây, cây của sự sống được sinh ra và mọc lên trước mắt Thiên Chúa, đó là những tín hữu ước ao trở nên con cái của Chân Lý và Ánh Sáng, được chúc phúc bởi Chúa Cha và Thánh Linh, Đấng thánh hóa những người thiện chí và chinh phục những kẻ thành tâm trở về đường công chính, và sự sống đời đời vinh hiển trên Trời. Qua mọi thời, những kẻ làm chứng đích thực cho Giê-su, chắc chắn không thoát khỏi những cực hình trên giảo đài đau thương, hoặc phải nếm những trái đắng cay của trái đất này, nhưng tất cả những gian nan ấy không dập tắt được tình yêu toàn thắng của họ đối với Giê-su và Vương Quốc của Người. Họ đã tự nguyện ngã xuống trong hao mòn và tro bụi, để từ đó mọc lên những bông hoa mới trinh trong của đời sống mới, trong sạch, trinh khiết, không biết gì khác hơn ngoài Thiên Chúa đời đời và Vĩnh Cửu.

     Lạy Chúa, xin cho con tung vãi tình yêu của Người bằng đời sống hèn mọn của con, cũng xin cho con biết tiêu hao đời mình cho phần rỗi các linh hồn bởi thần trí yêu Chúa của con. Amen

Phêrô Trần Đình Dương

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI