Suy niệm Tin mừng thứ hai Tuần Thánh
Cập nhật: 25/03/2018 06:38

 

 (Ga 12, 1-11)

    Chúng ta đang cùng với Giáo Hội sống trong tuần thánh, để kỷ niệm biến cố Vượt Qua của Đức Kitô để cứu chuộc nhân loại. Đây được coi là những ngày cuối cùng của Đức Giêsu khi còn sống tại thế cùng với các môn đệ và những người thân yêu trước ngày chịu khổ nạn.

    Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan cho biết những ngày cuối cùng của Đức Giêsu: “Sáu ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến Bêtania nơi mà có ông Ladarô mà Chúa cho sống lại từ cõi chết” (Ga 12,1). Đây cũng là lúc Đức Giêsu đến thăm gia đình này lần cuối, chắc chắn Ngài rất yêu quý gia đình này, cho nên Ngài và các môn đệ được gia đình thết đãi một cách long trọng. Thế nhưng, trong bữa tiệc, lại xẩy ra một việc là cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Thật là một hình ảnh xét bề ngoài là rất hoang phí như lời Giuđa nói, bởi vì bình dầu này đáng giá bằng một năm tiền công, thế mà cô vẫn đập vỡ để xức chân Chúa. Qua hành động đó, cô đã diễn tả tình yêu quý của cô đối với Đức Giêsu, vì Đức Giêsu được coi như đại ân nhân của gia đình, vì Ngài đã từng cho em của cô sống lại. Hơn nữa, thánh Gioan còn cho chúng ta biết Đức Giêsu rất yêu quý gia đình này: “Đức Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô” (Ga 11,5). Qua cách diễn tả tình yêu của cô  đối với Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan đã đánh động tôi rất nhiều điều.

    Thật vậy, tôi được kêu gọi sống ơn gọi làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, và Giáo Hội yêu thương tôi, giúp tôi sống mỗi ngày tốt hơn. Khi tôi tội lỗi, sa ngã trong đời sống thì qua Bí tích Giao hòa, giúp tôi hòa giải với Chúa và anh em trong cuộc sống. Hơn nữa, Chúa còn chọn và gọi tôi sống trong ơn gọi Vinh Sơn là sống để phục vụ người nghèo, đó chính là hồng ân Chúa dành cho tôi.

    Do đó, trước tiên tôi cần biết bắt chước cô Maria biết hy sinh nhiều hơn cho Chúa, biết vì Chúa mà khước từ những tính hư nết xấu, thậm chí vì yêu Chúa thì cũng biết can đảm hy sinh điều cao quý nhất đối với bản thân tôi cho Chúa. Chính cô Maria không tiếc bình dầu với giá bằng một năm tiền công, còn tôi trong thực tế của đời dâng hiến, tôi đã dám từ bỏ cái quý giá gì nhất, để diễn tả lòng tôi yêu Chúa như cô Maria trong cuộc sống.

    Thứ đến chính Chúa đã yêu tôi, Ngài đã chết và tha thứ tội lỗi cho tôi, vì thế Ngài cũng muốn tôi biết tha thứ cho người khác, biết yêu thương họ như Ngài đã từng yêu thương, khi Ngài còn sống trên dương gian. Hơn thế nữa, Ngài cũng muốn tôi phải biết yêu thương người nghèo, vì chính Ngài đã từng đồng hóa Ngài với họ. Hay chúng ta có thể sống theo lời cha thánh tổ phụ Vinh Sơn dạy: “Phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Ki tô”, xin Chúa cho chúng con luôn xác tín vào điều này: “mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy” (Mt 15,40).

    Lạy Chúa, chúng con đã bước vào tuần thánh, để chuẩn bị cử hành Tam Nhật Thánh, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Xin cho mỗi người chúng con biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, biết khước từ những điều chưa đúng, chưa hay chưa tốt, để chúng con chứng tỏ chúng con yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết bắt chước cô Maria, nghĩa là biết vì Chúa mà quảng đại hiến dâng cho Chúa điều tốt nhất của con. Xin cho chúng con biết vì Chúa mà tận tâm phục vụ người nghèo khổ trong đời sống, nhờ đó, sau này chúng con đáng được cùng họ vui hưởng sự sống muôn đời bên Chúa. Amen.

Martin Cao Văn Luận

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI