Suy niệm Tin mừng Thứ Hai sau Chúa Nhật V thường niên
Cập nhật: 02/02/2018 17:04

(Mc 6,53-56)

     Trong dân gian, chúng ta vẫn thường gặp những thầy thuốc chữa bệnh bằng nước lã, bằng nước dừa, bằng vẽ mực trên mặt bệnh nhân…Trong sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu cũng chữa bệnh cho nhiều người: người bị bệnh phong, bại liệt, băng huyết, mù lòa và nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ chứng bệnh khác nhau. Điều đặc biệt là Ngài dùng chính quyền năng của Thiên Chúa để chữa bệnh. Và điều kiện để được chữa lành thì Ngài đòi hỏi người bệnh hay những thân nhân của người bệnh phải có lòng tin. Lòng tin chính là chìa khóa để thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

      Bài Tin Mừng hôm nay thánh Maccô cho chúng ta thấy nhiều người đã đi rảo khắp các vùng, nghe biết Chúa Giêsu ở đâu là họ chạy đến đó, họ đặt những bệnh nhân dưới chân Chúa Giêsu, xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. Lòng tin của họ thật mạnh mẽ và Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh cho họ.

     Điểm nối kết giữa việc Chúa Giêsu chữa lành cho các bệnh nhân chính là lòng tin. Trước khi Chúa thực hiện một phép lạ, một dấu lạ nào đó thì Ngài luôn đòi hỏi người đó phải có tin. Lòng tin của người bệnh hay những người thân thuộc của bệnh nhân là điều kiện cần thiết để được Chúa chữa lành, lòng tin là điều kiện để Thiên Chúa thể hiện tình thương của Ngài. Có thể nói, lòng tin chính là sợi dây nối kết giữa con người với Thiên Chúa.

     Trong sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều bệnh tật cho nhiều hạng người khác nhau, nhưng việc chữa lành không phải là sứ mệnh của Ngài. Sứ mạnh của Chúa Giêsu là mang ơn cứu độ đến tất cả những ai tin ở Ngài. Chữa lành các bệnh tật chỉ là dấu chỉ cho mọi người biết Ngài là Thiên Chúa mà thôi, và Ngài có toàn quyền trên mọi thứ bệnh tật. Chương trình của Chúa Giêsu là loan báo Nước Thiên Chúa đã đến gần, đang ở giữa chúng ta và mục đích của Ngài chữa bệnh chỉ là cách làm chứng cho công cuộc sẽ được thực hiện của Ngài qua mầu nhiệm tử nạn và Phục Sinh.

      Sau khi suy gẫm bài Tin Mừng, tôi lại thấy hình ảnh của mình cũng giống như những người bệnh tật kia mang trong mình nhiều thứ bệnh, nhưng có một điểm khác là họ có lòng tin, còn lòng tin của tôi thì phải xem lại. Tôi hay khuyên những người bệnh nhân mà tôi thường gặp: Ô,B,A,C,E (ông, bà, anh, chị, em) hãy cố chịu đựng những thử thách, hãy vững lòng tin cậy vào tình thương của Thiên Chúa…, Chúa sẽ ban ơn giúp cho. Còn tôi khi gặp khó khăn, thử thách, hay bệnh tật thì tôi lại đâm ra chán nản thất vọng, mất hết nghị lực, nghi ngờ về Thiên Chúa, tệ hơn nữa là trách móc Chúa, Chúa ở đâu rồi, sao Chúa không giúp tôi, sao Chúa lại để tôi thế này thế nọ. Tôi hay động viên người khác phải có lòng tin tuyệt đối vào Chúa, trong khi đó chính bản thân tôi thì lại đặt dấu chấm hỏi cho lòng tin của mình. Tôi có thể định nghĩa, phân tích về lòng tin nhưng chính bản thân tôi thì không có lòng tin. Thật là một điều đáng để tôi phải suy nghĩ.

     Lạy Chúa, trong cuộc sống có biết bao nhiêu là khó khăn thử thách, có biết bao nhiêu là cám dỗ đang bao vây con. Xin Chúa ban thêm cho con lòng can đảm để con có thể lướt thắng được mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời. Xin Chúa củng cố niềm tin của con thêm vững mạnh để con biết phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa. Amen.

Phêrô Nguyễn Thanh Phương

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI