Suy niệm Tin mừng Thứ Ba sau Chúa nhật V thường niên
Cập nhật: 02/02/2018 17:17

(Mc 7, 1- 13)

     Con người sống trên cõi đất này mặc nhiên mang nơi mình nét văn hoá, một truyền thống của cộng đồng dân tộc mình, đất nước mình, hình thành nên tập tục, quan điểm về cách hành xử trong cộng đồng xã hội. Từ đó, họ có thành kiến khi người ta thực hành khác họ. Vậy phải chẳng người ta không được hành xử khác như vậy, hay đâu là lý do mà người ta hành xử như vậy? Ai là người có quyền lên tiếng cho những thực hành như vậy? Đâu là chuẩn mực để ra các nguyên tắc hành xử như thế?

     Thánh Mác-cô hôm nay đề cập đến truyền thống về việc thanh tẩy theo những tập tục của người Do-thái như rửa tay trước khi ăn, rảy nước trên những thực phậm mua ngoài chợ  về … thanh tẩy những thứ được coi là thanh sạch và người đụng vào, hay ăn phải khỏi phải bị ra ô uế. Truyền thống này dựa theo những chỉ thị sự thanh sạch chép trong trong sách Lê-vi (x.Lv 11-17) và sách Đệ Nhị Luật (x. Đnl 14, 3-21). Vì thế, người Do-thái đặc biệt là những Pha-ri-sêu và Kinh sư giữ chúng một cách nghiêm ngặt. Và Đức Giê-su thì cũng không ngoại lệ, Người cũng thực hành những nghi thức của tiền nhân để lại. Người thực hành việc thanh tẩy theo tục lệ của tiền nhân không phải vì đó là truyền thống cha ông phải giữ, nhưng nó xuất phát từ việc ý thức mình thanh sạch, và thuộc về Thiên Chúa để thờ phượng Thiên Chúa cách xứng hợp. Hơn nữa, lý do để thực hành tục lệ thanh tẩy để họ ý thức về ơn gọi nên thánh theo ý Thiên Chúa muốn: “các ngươi phải nên thánh thiện và phải thánh thiện, vì Đức Chúa, Thiên Chúa là Đấng Thánh (x.Lv 11,44-45). Vì anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người” (Đnl 14,2). Lời Thiên Chúa được mặc khải cốt dân được tuyển chọn nên thánh, nhưng khi đi vào đời sống con người chúng đã bị mai một, biến đổi bởi chính con người, trở nên gánh nặng, chứ không phải là những thực hành để dân Người ý thức mình được Thiên Chúa tách ra, thánh hoá, hiến thánh và nên thánh như Thiên Chúa là nguồn mạch và cùng đích của sự thánh.

     Do đó, chỉ có Đức Giê-su là người được lên tiếng trước những thực hành lề luật máy móc của Kinh sư và Pha-ri-sêu, vì Người đến từ Vương Quốc Thiên Chúa (x.Ga 3,13), và Người cũng là người Do-thái thực hành những truyền thống của dân Thiên Chúa theo đúng bản chất mà Thiên Chúa muốn nơi dân được tuyển chọn. Đức Giê-su lên tiếng: “các ông thật khéo coi thường lời của Thiên Chúa, và nắm giữ truyền thống của các ông”.

     Trong bối cảnh đó, thánh Mác-cô cũng thao thức về vấn đề hiểu thảo với cha mẹ nơi cộng đoàn mình. Thiên Chúa ban lời của Người rằng: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi (Xh 20,12; x.Đnl 5,16; x.Lv 19,3).  Ai đánh cha hoặc mẹ, thì phải bị giết chết, kẻ nào nguyền rủa cha hoặc mẹ thì bị giết chết” (Xh 21,15; x.Lv 20,9; x. Đnl 27,16). Trong khi đó, tập tục thờ cha kính mẹ nơi cộng đoàn bị sao nhãng và thay vào đó là “những gì con có để giúp cho cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, và không làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông để lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa”. Như thế, họ không thờ phượng Thiên Chúa cách chính đáng, cũng không tuân giữ lời của Thiên Chúa nhưng đã mượn danh Thiên Chúa củng cố quyền lực và mang lợi ích cho họ.

     Đức Giê-su cho thấy sự giả dối nơi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu. Người dùng chính lời chép trong sách I-sai-a mà trách họ rằng: “Dân này chỉ đến gần ta bằng miệng, tôn vinh ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ” (Is 29,13). Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật phàm nhân” (Mc 7,7). Như vậy, việc phải làm trước hệt là phụng thờ Thiên Chúa và mọi việc làm của dân Thánh cũng phải quy chiếu về đó, nếu không thì những công việc dân Thánh làm thì cũng chỉ là việc tầm thường qua đi, làm cho con người mệt mỏi, chán trưởng bởi gánh nặng của lề luật và tục lệ phải tuân giữ. “Những gì con có đều là của lễ dâng cho Chúa rồi” và thoái thác trách nhiệm bổn phân làm con là phải phụng dưỡng cha mẹ là điều căn bản. Họ từ bỏ trách nhiệm hiếu thảo cha mẹ, chối bỏ luật Chúa cũng có nghĩa là chối bỏ người Cha trên trời là nguồn mạch của mọi tình phụ tử, mẫu tử trên đời này. Điều đó là một sự giả hình chứ không phải là thợ phượng Thiên Chúa cách địch thực.

     Tóm lại, thánh Mác-cô lấy bối cảnh từ tập tục rửa tay trước khi ăn và một số tập tục khác mà nhắc lại cho đọc giả về lời của Đức Giê-su thực hành việc thanh tâm hồn, giữ mình thanh sạch mà phụng thờ Thiên Chúa cách đích thực. Việc phụng thờ Thiên Chúa  không phải là bác bỏ đi những bổn phận trần thế, nhưng những bổn phận này phải gắn chặt với việc tôn thờ Người. qua đó, Thiên Chúa thánh hoá và làm cho con người nên thánh. Vì thế, Đức Giê-su mời gọi hãy lấy lời Thiên Chúa mà soi rọi vào văn hoá, truyền thống, tập tục để trở về Truyền Thống  tinh tuyền của vương quốc Thiên Chúa. Cụ thể, Mác-cô  mời gọi cộng đoàn hãy hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ theo phận làm con cái, và tôn thờ Thiên chúa là Cha trên trời theo đạo con trong thân phận thụ tạo này.

     Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sống trách nhiệm hiếu thảo với Cha mẹ và với Chúa là Cha trên trời trong đời sống thường ngày. Những công việc con dự định, đã làm, đang làm và sẽ làm xin Cha cho con luôn ý thức trong tâm tình thảo hiếu và cũng xin Cha thánh hoá và chúc lành cho con. Đặc biệt với  tết truyền thống của dân tộc mọi người sum họp bên gia đình, xin cho con biết sống ngoan hiền trong gia đình, và tỏ lòng thảo kính đối với mẹ cha. Con cũng cầu Cha xin cho mọi người ý thức trách nhiệm hiếu đễ đối với bậc sinh thành dưỡng dục. Cách riêng trong dịp năm mới cũng là dịp để lòng thảo kính được tỏ ra thì ước chi tấm lòng đó trải dài theo năm tháng của người làm con. Đồng thời, với truyền thống kính nhớ tổ tiên để tỏ lành thảo kính bậc sinh thành, xin Cha chúc lành cho tinh thần, truyền thống ấy luôn đẹp lòng Cha.

Savio Nguyễn Duy Quang

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI