Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng
Cập nhật: 06/12/2017 06:09

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

(Lc 1, 26- 38)

Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Lời chào như vậy có nghĩa gì.

 

       Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Tại sao lại đầy ân sủng vì được Chúa yêu vì nên có Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy ai chẳng ngạc nhiên, và Đức mẹ cũng bối rối như ai nên tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Tại sao Chúa ở cùng tôi? Sứ thần trả lời vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Làm sao đẹp lòng Thiên Chúa? nhưng sứ thần lại trả lời dường như không trả lời. Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và Đặt là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao.

       Sứ Thần cho biết kế hoạch của Thiên Chúa sẽ thực hiện trên Đức Maria. Vậy, Đức Maria sẵn lòng bước vào kế hoạch của Thiên Chúa thì có nghĩa đẹp lòng Người. Nên câu trả lời được sứ thần nêu ra và người trả lời lại chính là Đức Maria khi người đáp trả.  Vậy Đức Maria đáp trả trong sự suy biết như thế nào?

       Một câu hỏi thật đơn giản việc ấy xảy ra thế nào?. Có nghĩa là chấp nhận nhưng Đức Maria muốn biết phương cách, biết làm như thế nào?

       Câu trả lời một lân nữa được sứ thần nêu ra: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyến năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên Bà; vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ gọi là Con Thiên Chúa. Câu hỏi hỏi về phương cách, nhưng Sứ Thần nói đến căn nguyên mọi sự do Thiên Chúa, Ngài quyền năng, Ngài có cách của Ngài mà con người không thể biết được như thế nào, nhưng biết chắc một điều rằng việc đó sẽ xảy ra. Vậy, câu trả lời không nơi Sứ Thần nữa mà nơi Đức Maria. Đức Maria có đón nhận Thiên Chúa ở cùng, có để cho Ngài Ngự trong cung lòng mình, có tin vào quyền năng của Ngài Không?

       Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người Thực Hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Câu trả lời vâng, và xin: vâng là đáp trả, là vâng phục, nhưng xâu xa hơn xác định vị Thế, thân phận của Đức Maria nữ tỳ của Chúa, vâng lời như bổn phận với Đấng Toàn Năng, danh Người thật chí thánh chí tôn (Lc1,49). Đức Maria thưa vâng với trí lý trí suy biết; và xin là cầu khẩn, xin là ý thức mình không có, xin điều Người thực hiện có nghĩa là đón nhận ân ban cách chủ động và tự do.

       Như vậy, lời Sứ thần Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà có nghĩa là  Sự dư tràn ân sủng chính là lời vâng xin của Đức Maria; Chính là sự đáp trả lại lời Thiên Chúa trong tâm tình phó thác, và tin tưởng vào Thiên Chúa, dù chẳng biết việc xảy đến như thế nào, nhưng biết chắc một điều là Thiên Chúa đến, và cư ngụ trong trái tim, trong tâm hồn và sau hết là trong cung lòng Đức Maria. Thiên Chúa đến trong lời và nhập thể trong xác phàm. Vì thế mà chẳng có ai được tràn ân sủng như Đức Maria, chẳng có ai có Chúa ở cùng như Đức Maria. Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, và phần Phúc của Đức Maria, Thiên Chúa vẫn hứa ban cho những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành (Lc 8,21).

Savio Duy Quang

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI