SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Cập nhật: 08/10/2018 01:47

(Lc 10, 25-37)

Đoạn Kinh Thánh vừa nghe trình bày cho độc giả về chiều kích liên vị giữa những con người với nhau. Một chiều kích mang tầm vóc xã hội và mạc khải cho mọi người biết đâu là người thân cận thật sự của mình. Khi con người bước vào một mối tương quan với ai đó thì đồng nghĩa với việc bản thân mình trao cho người đó quyền làm tổn thương mình. Cũng vậy, khi Thiên Chúa chủ động đi vào tương quan với con người thì có nghĩa là Thiên Chúa đã trao ban cho con người khả năng làm tổn thương và xúc phạm đến chính Ngài. Thiên Chúa không sợ bị con người làm thương tổn, trái lại, Ngài bước vào một cuộc phiêu lưu, mạo hiểm với con người, khai mở những điều huyền nhiệm và bí ẩn nơi chính mình, để con người có thể nhận biết và đáp trả lại trước tình thương nhiệm mầu của Ngài. Thiên Chúa đã đi bước trước trong Đức Giê-su Ki-tô, để làm mô phạm cho con người bước theo. Ngài đã dạy cho con người biết làm thế nào để biết cách yêu thương người khác, tha thứ, bao dung với những lầm lỗi, yếu đuối của người khác.

Trong tất cả các mối tương quan giữa con người với nhau đều có mục đích. Thật vậy, nếu nói là yêu thương người khác vô vị lợi thì điều này chỉ là lý tưởng mà con người nhắm tới. Với khả năng của con người thì điều này bất khả thi. Nhưng trong Đức Giê-su Ki-tô thì không có gì là không thể được. Giống như người Samari nhân hậu trong câu chuyện, anh ta không hề quen biết nạn nhân, nhưng lý do gì, động lực nào lại có thể khiến anh ta hành động một cách nhân từ như vậy với người lần đầu tiên mình chạm mặt. Thật vậy, đôi khi chính những người mình tưởng là thân cận lại chính là người phản bội mình, làm tổn thương mình nhất và đôi khi có thể trở nên lạnh lùng với mình. Tương quan giữa con người không có gì là chắc chắn, nay là bạn, mai có thể trở nên kẻ thù.

Đoạn Tin Mừng còn mạc khải cho người đọc nhận thấy được rằng, đôi khi lề luật có thể khiến cho con người trở nên vô cảm với người khác như hình ảnh của thầy tư tế và Lê-vi trong câu chuyện. Họ đã đánh mất đi tinh thần của lề luật, tinh thần tự do khi thực thi lề luật, một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho dân tộc Israel, một phương thế mà Thiên Chúa chỉ dạy để dân Israel thực thi giao ước của mình. Chính qua hình ảnh người Samari, một người bị người Do Thái cho là dân lai căng, dân ngoại, không còn là dân riêng của Thiên Chúa, dân của giao ước, mà độc giả nhìn thấy được lề luật chính là tình yêu và tình yêu chính là lề luật. Người samari đã thực thi lề luật một cách trọn hảo khi thực thi đức ái với người xa lạ đang bị trọng thương. Trọng tâm của lề luật chính là tình yêu.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi có dịp để nhìn lại con người của mình trong tương quan với người khác. Tôi có thể là một người khá nhạy cảm và quý trọng các tương quan với người khác; Do đó tôi có thể rất dễ bị tổn thương. Nhưng điều đó không làm tôi sợ hãi, vì có Chúa hằng ở với tôi. Ngài cũng đã từng kinh nghiệm về tình cảm của con người khi cùng sống chung với các môn đệ. Ngài cũng từng bị tổn thương khi bị chính những môn đệ thân tín phản bội mình, chối bỏ tương quan với mình. Nhưng Ngài không bận tâm đến, đơn giản một điều vì Thiên Chúa luôn ở với Ngài và Ngài luôn yêu thương họ. Thiên Chúa chính là sức mạnh trong tôi, giúp tôi bước vào tương quan với người khác, tương quan đầy những mầu nhiệm và thú vị, tương quan không bị chi phối hay bị giới hạn bởi yếu tố ngoại tại.

Thật vậy, sống đức ái trọn hảo với người mà tôi thương thì thật dễ, nhẹ nhàng và đôi khi tôi còn cảm thấy đó là một niềm vui. Nhưng nếu thực thi điều đó với một người xa lạ, ngay cả khi đó là một người mà tôi quen biết, một người cùng sống chung với tôi trong cộng đoàn, hoặc một người mà tôi không có nhiều thiện cảm, thì thật khó khăn, nếu không muốn nói thực thi đức ái trong trường hợp này là một điều xa xỉ với tôi. Trên bình diện tâm lý, thì đây có thể là một điều tự nhiên. Nhưng với tôi, tôi được mời gọi tiến tới một bước xa hơn, đó là để cho tinh thần của đức ái thâm nhập và chi phối cuộc đời của tôi. Tôi kinh nghiệm được rằng, để có thể thực thi đức ái thì bản thân tôi đã học cách đón nhận người khác, học cách xây dựng tương quan của mình với Đức Giê-su, lấy Ngài làm sức mạnh và khởi hứng cho cuộc sống và hoạt động cuả mình.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con có đủ tình yêu và đức tin để con có thể bước vào tương quan với tha nhân, để con có thể đến với người khác một cách vô vị lợi, không vì mục đích cá nhân nào, để con có thể trao ban và khởi hứng nơi mọi người tình yêu của một Thiên Chúa nhân từ và yêu thương.

Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Thuận

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI