Những Bông Hoa Đẹp Trong Gia Đình Vinh Sơn
Cập nhật: 06/11/2017 20:16

          Trong dịp mừng lễ các thánh và tháng các linh hồn năm nay, chúng ta hãy nhìn vào Các Thánh và Chân Phước của Gia đình Vinh Sơn chúng ta. Có mười vị thánh trong gia đình Vinh Sơn, sáu thánh nữ và bốn thánh nam. Có sáu mươi bốn chân phước trong Gia đình Vinh Sơn: hai mươi hai vị chân phước hiển tu và giáo dân trong suốt lịch sử của chúng ta cộng với bốn mươi hai vị tử đạo trong chiến tranh Tây Ban Nha thế kỷ XX.

          Tuần tới vào ngày 11 tháng 11 năm 2017, sẽ có một buổi lễ lớn của Gia đình Vinh Sơn ở Tây Ban Nha và khắp nơi trên thế giới: Sáu mươi vị chứng nhân đức tin, thành viên Gia đình Vinh Sơn sẽ được phong chân phước tại Madrid. Trong đó có:

 

40 vị là thành viên của Tu hội Truyền Giáo (24 linh mục và 16 thầy)

5 vị là linh mục giáo phận (giáo phận Murcia), các vị này phục vụ như là linh hướng cho các Hiệp hội giáo dân khác nhau của Gia đình Vinh Sơn.

2 vị là Nữ Tử Bác Ái.

7 vị là những thành viên của Hiệp hội Giới trẻ Con Đức Mẹ.

6 vị là thành viên của Hiệp Hội Ảnh Làm Phép Lạ.

Tất cả những vị này đều đã tử đạo trong cuộc đàn áp tôn giáo diễn ra trong thời Nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939).

 

          Như vậy sau ngày 11/11/2017 tổng số vị thánh và chân phước trong Gia đình Vinh Sơn là 134 vị: 10 vị thánh và 124 chân phước.

        Nguyện xin các thánh và chân phước trong Gia đình Vinh Sơn luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn biết bước thao chân Đức Kitô trong linh đạo Vinh Sơn để thánh hóa bản thân và phục vụ người nghèo khổ.

 

 

PMT chuyển ngữ từ famvin.org

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI