Nhà Thánh Tâm
Cập nhật: 15/09/2013 18:32


I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Năm 1923, một nhà thầu người Pháp tên là Coversy đến Đàlạt lập nghiệp. Ông ngụ tại số 42 đường Yersin, ngày nay là số 40 Trần Phú.

Năm 1928, ông nhượng ngôi nhà lại cho các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Các Chị Nữ Tử Bác Ái đã xây dựng một ngôi nhà nguyện mà nay chúng ta đã xây lại Ngôi Thánh Đường để thay thế nhà nguyện đó.
    
Năm 1940, các Chị Nữ Tử Bác Ái chuyển đến Domaine do Marie (Giáo xứ Mai Anh ngày nay) và sang lại mảnh đất cho các cha Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn.

Năm 1957, một phần cơ sở này đã được trao lại cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam để thành lập Trung Tâm Công Giáo Tiến Hành, được giao cho Cha Gérard Gagnon, dòng Chúa Cứu Thế đảm trách, và đặt tên là Biệt Thự Thánh Tâm. Còn Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn chuyển vào số 11 Yết Kiêu.

Năm 1970, một phần cơ sở của Biệt Thự Thánh Tâm đã được trao trả lại cho Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn để đào tạo chủng sinh, do cha Duval làm Giám đốc.

Từ năm 1974, cha Alexis Tống Phước Hậu đã thay thế chức vụ này, và từ đó cho đến nay, cơ sở này đã là nơi cho các cha và các chủng sinh ở và sinh hoạt.

Năm 1974, nhà nguyện của Tu Hội có nhiều giáo dân tham dự thánh lễ và vì thế, Cha  Gérard Trần Công Dụ được cử phụ trách Giáo Sở Thánh Tâm. Năm 1991, Cha Phaolô Phạm Văn Trị thay cha Dụ. Năm 2007, cha Giuse Đinh Tất Tiến thay cha Trị và năm 2008 Cha Giuse Vũ Quốc Hội thay cha Tiến. Và hiện nay, cha Phanxicô Trần Đức Hòa được cử đảm trách mục vụ Giáo Sở Thánh Tâm.

II. TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Vì con số thành viên ngày càng gia tăng, và nhắm đến phát triển trong tương lai, chúng tôi đã xin Cha Giám Tỉnh Paris để chia nhà Đà lạt trước đây (40 Trần Phú và 11 Yết Kiêu) thành hai. Toàn thể anh em đã chọn số 40 Trần Phú làm cơ sở chính cho Phụ Tỉnh và đã được cha Giám Tỉnh cũng như Ban Cố Vấn chấp thuận.

Hiện nay, cơ sở vẫn còn thiếu kém: chưa đủ phòng ốc tương đối để đón tiếp các anh em trong Phụ Tỉnh về Tĩnh tâm - Thường huấn hàng năm. Trong tương lai, chúng tôi dự phóng xây dựng thêm cơ sở vật chất cho các thành viên khi về Tĩnh tâm cũng như Thường huấn để  có nơi ở và sinh hoạt tạm ổn.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI