Nhà Đà Lạt
Cập nhật: 15/09/2013 19:41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh nhà Đàlạt hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dãy nhà C ngày xưa..                               ..... và ngày nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Tập lúc xưa...                                    ..... và bây giờ.

 

 

         Cha Phêrô Nguyễn Công Tuấn  - Bề trên nhà Đàlạt CM.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI