Người Trẻ Đương Thời, Vinh Sơn và Năm Nhân Đức Của Ngài
Cập nhật: 24/09/2017 23:14

       Một người chỉ cần nhìn xung quanh các nhà thờ vào bất kỳ ngày Chúa Nhật nào để thấy rằng các người trẻ đang mất dần. Một người trẻ gần đây đã viết rằng anh ta rất muốn nghĩ tích cực về Giáo hội nhưng không thể. Anh nói "Tôi không muốn cảm thấy thất vọng về giáo hội, nhưng tôi không thể. Thậm chí một chút cũng không thể. Trên thực tế, giống như nhiều thế hệ của tôi, tôi cảm thấy hoàn toàn ngược lại.”

 

 

       Theo một nghiên cứu gần đây (và nhiều người khác) thì sự tham dự thánh lễ và những ấn tượng về Giáo hội là thấp nhất trong lịch sử gần đây và chiếm phần lớn là trong số các người trẻ được mô tả là những người từ 22 đến 35 tuổi.

Chỉ có 2/10 người Mỹ dưới 30 tuổi tin rằng tham dự vào Giáo hội là quan trọng hoặc đáng giá (thấp nhất mọi thời đại).

59 phần trăm của người trẻ lớn lên trong Giáo hội đã bỏ đạo.

5 phần trăm của người trẻ có lập trường chống Giáo hội, tin rằng Giáo hội làm hại nhiều hơn lợi.

Đáng buồn thay, hiện tượng này được phản ánh trong các nghiên cứu rộng hơn đã báo cáo rằng "không gì cả" tạo thành loại tôn giáo lớn thứ hai ở Hoa Kỳ.

Các nghiên cứu tương tự trích dẫn ở trên cho thấy năm lý do nghiên cứu hậu thuẫn vì sao người trẻ đã ngừng tham dự nhà thờ. Họ cảm thấy rằng:

Giáo hội là giả dối.

Giáo hội là độc tài.

Giáo hội không quan tâm đến cộng đồng của họ.

Giáo hội có tính hung hăng và kích động.

Giáo hội bỏ qua các vấn đề lớn.

Những phản ứng khá mạnh!

Gần đây tôi đã xem lại Video của cha Ed Udovic (CM) về cách tiếp cận người trẻ để hiểu được 5 đức tính (giá trị) của Thánh Vinh Sơn Phao lô.

Theo quan điểm của cha, năm nhân đức của Vinh Sơn có thể được dịch là:

Trung thực (Đơn sơ)

Khả năng tiếp cận (Dịu hiền)

Tự kỷ luật (Hãm mình)

Thực tế (Khiêm nhường)

Làm việc chăm chỉ (Nhiệt thành)

Cha coi những đức tính này như là những biểu hiện của những giá trị quy Kitô cốt lõi của Vinh Sơn.

       Đơn Sơ: cụ thể hơn, cha nói rằng để phục vụ như Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo yêu cầu một sự đơn sơ tìm kiếm sự thật bất cứ nơi đâu, nhận ra sự thật khi tìm kiếm, chứng nhân cho sự thật trong lời nói, sống sự thật trong hành động như tương quan với chính mình, với người hàng xóm, với chính thế giới và chính Thiên Chúa.

 

       Dịu Hiền là sự khả năng cá nhân có được trong các mối quan hệ có tính xác thực, và vì vậy bao gồm sự mời gọi, chấp nhận, hiểu biết, bình đẳng và yêu thương.

 

       Hãm Mình là tự kỷ luật và hoàn toàn rõ ràng về những gì người ta tin, những gì là giá trị và những ưu tiên nào trong cuộc sống của một người. Sau đó nó phải áp đặt lên bản thân người đó một kỷ luật tự giác mà sẽ cho phép một người sống những giá trị này một cách nhất quán, hợp nhất và có hiệu quả.

 

       Khiêm nhường thực tế có nghĩa là tôi phải luôn cân bằng sáng tạo những căng thẳng vốn có giữa chủ nghĩa bi quan và lạc quan, biết rõ những gì tôi và những người khác có khả năng và không có khả năng và biết cậy dựa vào ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa như là nguồn lực duy trì cuộc sống của chúng ta và thực sự là tất cả lịch sử cứu độ.

 

       Nhiệt Thành đối với những linh hồn là làm việc chăm chỉ. Luôn luôn ở đó. Nhiều điều sẽ được thực hiện trong vương quốc của Thiên Chúa và những gì còn lại phải làm cả về cá nhân và tập thể thì không dễ dàng thực hiện được mà không cần phải lao động bằng "sức mạnh của cánh tay và mồ hôi của chúng ta." (thánh Vinh Sơn)

 

 

Tôi nghĩ rằng nếu Giáo hội đặc trưng bởi những điều trên thì đó là điều có thể hấp dẫn những người trẻ và "không là gì" trong thế giới hôm nay. Tôi nghĩ về nó nhiều hơn, Vinh Sơn đã làm những điều mà rất nhiều người đã theo đuổi cuộc sống của Vinh Sơn trong 400 năm qua.

Thật thú vị, cha Udovic đưa ra một cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa của tên Tu Hội Truyền Giáo như là "những người tập hợp với nhau vì mục đích của sứ mệnh".

Bạn nghĩ gì về những hiểu biết này?

Chúng ta sống những giá trị này như thế nào?

PMT chuyển ngữ

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI