NGƯỜI LINH MỤC VINH SƠN VỚI TƯ CÁCH NHÀ TRUYỀN GIÁO (P1)
Cập nhật: 22/11/2017 16:47

          Chúa Giêsu là linh mục của Tân Ước. Không có chức linh mục nào khác hơn Ngài. Chúa Giêsu nói với chúng ta: ''Ta là đường đi, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua thầy.''[1] Chính Ngài là Ngôi Lời hóa thành nhục thể, mạc khải Chúa Cha cho chúng qua chính Ngài. Đức Giêsu đã dâng hiến ''một lần cho tất cả''[2], như tác giả của thư Hipri đã nói. Chính Ngài là mục tử chăn dắt đoàn chiên, ''ta là mục tử'',[3] ''ta là cây nho'',[4] ''Ta là cửa'',[5] ''Ta là ánh sáng'',[6]  ''Ta là bánh thật từ trời xuống, kẻ nào ăn thịt ta và uống máu ta sẽ sống đời đời.''[7] Chức linh mục thừa tác[8] là sự chia sẻ với chức linh mục của Chúa Giêsu.

 

 

          Khi nói như vậy, tôi đã nói điều cơ bản nhất về chức linh mục. Với tư cách người phục vụ cho Nước Trời, và cho Giáo Hội như là dấu chỉ của Nước Trời, nguồn mạch và khuôn mẫu của điều này là sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

          Bài suy tư này cố gắng đưa ra nhãn quan của Thánh Vinh Sơn về chức  linh mục trong khuôn khổ thần học và rút ra một số gợi ý từ mẫu chức linh mục mà thánh nhân đã chọn.

Sự đa dạng của các khuôn mẫu

          Bởi vì chức linh mục, giống như tất cả các mầu nhiệm, là sự giàu có, nó tự thể hiện trong một sự đa dạng rộng lớn bằng nhiều cách. Vatican II phân tích chức linh mục dưới ba tiêu đề truyền thống: giảng dạy, thánh hóa và cai quản.[9] Trong một bài bình luận về công đồng được viết 25 năm sau khi bế mạc, Avery Dulles đã thảo luận về năm khuôn mẫu của chức linh mục:[10] giáo sĩ, mục tử, người điều hành, sứ giả và người tôi tớ. Sau đó, nhận ra rằng những mô hình này đều liên quan đến các chức năng của các linh mục và cảm nhận được sự thiếu sót của cách tiếp cận thực dụng, ông phác hoạ một mô hình tóm tắt mà điều ông cho là ''tiêu biểu'' vì ông cho rằng linh mục trong mỗi chức năng của ngài đại diện cho Chúa Kitô như là đầu thân thể.[11]

          Trong một bài nói chuyện vào năm 1995, Rembert Weakland cũng mô tả vai trò của linh mục dưới năm hình ảnh:[12] thầy dạy / nhà truyền giáo, người điều hành, lương y, người có năng lực, lãnh đạo. Tương tự như vậy, Walter Burghardt, phản ánh kinh nghiệm phong phú của ông về các linh mục, nói về các mô hình quyền tài phán, văn hoá, mục tử, ngôn sứ và nhà tu hành.[13]

          Những phân tích khác nhau này cho thấy một điều rất rõ ràng: chức linh mục liên quan đến nhiều chức năng, ngay cả khi không có ai mô tả nó một cách đầy đủ. Có nhiều điểm nhấn và mô hình khác nhau trong cuộc sống đó. Làm thế nào các linh mục thể hiện những chức năng này một cách cụ thể sẽ thay đổi theo từng độ tuổi, giữa các nền văn hóa khác nhau, và thường từ người này sang người khác.

Những vai trò linh mục trong Tân Ước

          Raymond Brown, trong cuốn sách ngắn gọn nhưng có ảnh hưởng của ông là cuốn sách:  linh mục và giám mục,[14] đã phân tích bốn vai trò chính dẫn dắt vào chức linh mục thừa tác Kitô giáo, mô tả từng điều trong các hình ảnh sau:

       1. Môn đệ

          Chúa Giêsu kêu gọi mười hai người đến gần Ngài hơn: ''các con là bạn hữu của thầy''.[15] Điều này thiết lập một khuôn mẫu cho cái nhìn của giáo hội, các linh mục bắt buộc phải là môn đệ trung tín. Nếu Kitô hữu được kêu gọi làm ánh sáng cho thế gian, vị thừa tác viên chức thánh thì được mời gọi trở thành ánh sáng cho cộng đoàn.

          Trong khi điều rõ ràng trong Tân Ước đó là tất cả các Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ, nhưng cũng rõ ràng rằng Chúa Giêsu đã ban cho một một số vai trò lãnh đạo khác biệt cho và có những đòi hỏi đặc biệt cho họ.

       2. Tông đồ

       Nhưng linh mục được mời gọi không chỉ để được ở với Chúa Giêsu, nhưng người cũng muốn sai họ đến với những người khác nhân danh Chúa Giêsu.

          Vị Tông đồ là hình ảnh nhà truyền giáo, một vài người được kêu gọi bước lên. Điều chủ chốt của thừa tác vụ của tông đồ là phục vụ. Sự phục vụ này được thực hiện trước tiên cho Chúa Giêsu, bằng cách làm sứ giả cho ngài và rồi cho người khác. Tân Ước mô tả một loạt các việc phục vụ mà người tông đồ chia sẻ với những người khác: Giảng thuyết- dạy dỗ- cố vấn- cầu nguyện- an ủi- sửa dạy-thăm viếng-giúp đỡ- đau khổ- quyên góp tiền bạc- làm việc thường nhật.

       3. Kỳ mục - giám mục.

           Vị kỳ mục- giám mục là một hình ảnh chủ tọa. Vị này chịu trách nhiệm chăm sóc Giáo hội địa phương hàng ngày, vị này có nhiệm vụ tổ chức, ổn định, quản trị gia thất tốt. Quản trị là một trong những trách nhiệm chính của ngài. Ngài là người quản lý như một người mục tử chăm sóc cho đoàn chiên của mình.

          Hầu hết các cơ cấu phẩm trật của chức linh mục Kitô giáo phát triển xung quanh hình ảnh này, nhưng chúng được bổ sung một cách nhất quán bởi hình ảnh của người môn đệ và tôi tớ.

       4. Người chủ tọa cử hành Thánh Thể.

          Tân Ước làm chứng nhiều sự diễn giải phong phú về Bí Tích Thánh Thể và sự phát triển dần dần trong việc thực hành. Vào cuối thế kỷ thứ nhất, như được thấy trong sách Didache, Thánh Thể đã được xem như một hiến tế. Khi điều này xảy ra, thừa tác viên chủ tọa việc cử hành Thánh Thể được công nhận là một việc thực hiện chức năng tư tế. Vị kỳ mục-giám mục được xem như vị chủ tọa thông thường, là trọng tâm của sự hiệp nhất trong cộng đoàn.

          Vào thời của Ignatius thành Antioch, bốn vai trò mà R. Brown đã miêu tả đã pha trộn, và khái niệm đầy đủ về chức linh mục thừa tác xuất hiện. Chức linh mục có nhiều hình thức khác nhau như là một trong những vai trò được nhấn mạnh, nhưng cả bốn đều có điểm chung - làm chứng cho Chúa Giêsu: “Trở thành người bắt chước tôi, như tôi bắt trước Chúa Kitô.”[16] (Còn tiếp...)

Robert P. Maloney, C.M.

PMT chuyển ngữ từ cmglobal.org

 

Ghi chú 

[1] 14: 6.

[2]Hipri: 9:12, 26; 10:12, 14.

[3]Jn 10:11.

[4]Jn 15: 6.

[5]Jn 10: 9.

[6]Jn 8:12.

[7]Jn 6:51.

[8]Như đã minh chứng trong dịp chọn lựa cơ hội (kỷ niệm 400 năm chịu chức linh mục của thánh Vinh Sơn), bài viết này tập trung vào chức linh mục thừa tác. Người ta cũng có thể viết rất nhiều về chức tư tế của tất cả những người chịu phép rửa tội- đặc biệt là trong ánh sáng của Vatican II và kết quả của nó - nhưng đó là một chủ đề cho một ngày khác.

[9]Presbyterorum Ordinis chương 1, 4-6; cf. Lumen Gentium số 28.

[10]Avery Dulles, ''Những khuôn mẫu cho chức linh mục thừa tác,'' Hoa kỳ 20 (số 18; 11 tháng 10 năm 1990) 284-289.

[11]Như Vatican II đã nói, linh mục hành động ''in persona Christi capitis'' (Presybterorum Ordinis, 2).

[12]Rembert Weakland, ''Một chức linh mục được canh tân trong một Giáo hội được canh tân'', Hoa Kỳ 25 (# 19, ngày 26 tháng 10 năm 1995) 327-334.

[13]Walter Burghardt, ''Vào lúc tám mươi: Tự truyện trong Tìm kiếm Ý nghĩa'', Woodstock Report (# 41; Tháng 3, 1995) 2-11.

[14]Raymond Brown, linh mục và giám mục (New York: Paulist, 1970).

[15]Jn 15:14.

[16]1Cor 11: 1.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI