MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ LỊCH PHỤNG VỤ TRONG GIA ĐÌNH VINH SƠN
Cập nhật: 16/03/2017 20:14

Theo lá thư ngày 8 tháng 3 vừa qua của Cha Bề trên Tổng Quyền Tomaz Mavric gởi cho toàn thể gia đình Vinh Sơn về việc thay đổi và cập nhật thêm một số ngày kính các Thánh và Chân Phước trong gia đình Vinh Sơn. Theo đó có một số thay đổi cụ thể:

Về lễ kính Thánh Nữ Louise de Marillac đã được thay đổi từ ngày 15 tháng 3 sang ngày 9 tháng 5. Điều này đã được áp dụng từ năm ngoái.

Lễ Thánh Francis Regis Clet được thay đổi từ ngày 18 tháng 2 sang ngày 9 tháng 7 và cùng ngày kính thánh Augustino Zhao Rong và 120 vị tử đạo Trung hoa. Thánh Regis Clet là một trong số các vị thừa sai nước ngoài đã tử đạo tại Trung hoa trong thời gian từ 1648 đến năm 1930.

 Lễ các Chân Phước Tu Hội Truyền Giáo và Nữ Tử Bác Ái Tử đạo tại Tây Ban Nha được kính vào ngày 6 tháng 11 thay vì là ngày 13 tháng 10 như trước đây.

(để biết chi tiết xin cập nhật tại:

http://cmglobal.org/en/2017/03/08/revised-official-vincentian-calendar/)

Vì thế lễ kính các thánh và chân phước trong gia đình Vinh Sơn sẽ theo lịch sau: (Xin xem bản PDF)

LICH LỄ CÁC THÁNH VÀ CHÂN PHƯỚC TRONG GIA ĐÌNH VINH SƠN XEM TẠI ĐÂY

BTT

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI