Lời nguyện tín hữu
Cập nhật: 13/01/2018 06:21

Chúa nhật II Thường niên

     Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất đã đến trần gian để thực hiện công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Người đã yêu thương mời gọi chúng ta cộng tác vào công cuộc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa nơi trần gian. Là những người đang dấn thân trong đời sống dâng hiến với ước mong giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và chân thành dâng lời nguyện xin:

1.       “Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người”. Xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn biết sống yêu thương hiệp nhất, để qua đó mọi người nhận ra Chúa đang hiện diện thật sự nơi trần gian này, và xin cho các vị chủ chăn luôn biết tìm thánh ý Chúa, để các ngài nhiệt thành loan truyền đức tin Kitô giáo đến cho mọi người.

2.     Hướng đến tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất,  chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người đang tin nhận Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, và là Đấng xóa tội trần gian, luôn hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin, một đức mến và một nguồn sống duy nhất trong Người.

3.     Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Chúa Kitô đến cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Giáo Hội ngày càng có nhiều bạn trẻ luôn biết hăng say và có tâm hồn thao thức dấn thân truyền giáo, để từ đó họ can đảm từ bỏ nơi chốn an toàn, ra đi thực thi sứ vụ rao truyền danh Chúa cho hết mọi người. 

4.     Chúa mời gọi con người cộng tác với Chúa trong công trình cứu rỗi. Xin cho mỗi thành viên trong Tu Hội chúng ta luôn biết nỗ lực tìm Chúa, ngang qua đời sống thường nhật để thánh hóa bản thân mỗi ngày, và luôn hăng hái nhiệt thành trong các hoạt động tông đồ bác ái, để đem Tin Mừng của Chúa đến với muôn dân.

      Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con đừng ngại khó nhọc gian khổ, mà biết nhiệt thành làm việc tông đồ theo bậc sống mình, để chúng con có thể họa lại hình ảnh rạng ngời của Chúa nơi bản thân chúng con. Nhờ đó nhiều người nhận ra Chúa và được hưởng niềm vui cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI