Linh Đạo Đức Maria và Đoàn Sủng Vinh Sơn
Cập nhật: 24/05/2015 19:04

 

Đối với Giáo Hội nói chung và cách riêng tại Việt Nam thì Tháng Năm và Tháng Mười là hai tháng đẹp. Tháng đẹp là vì đây là tháng Năm Dâng Hoa kính Đức Mẹ cũng như Tháng Mười có ngắm Rôsa. Người tín hữu muốn làm những việc đặc biệt là việc này để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ.

 

Cũng trong tâm tình đó muốn có một bông hoa nho nhỏ dâng lên Mẹ. Anh em lớp K17 (Tu Hội Truyền Giáo) đã cố gắng lược dịch bài viết của Cha Corpus Delgado C.M. Thuộc tỉnh dòng Zaragoza (Âu Châu) về Linh Đạo Maria và Đòan Sủng Vinh Sơn (Marian Spirituality and the Vincentian Charism). Thiết nghĩ đây là một tài liệu hay mà Cha Delgado đã có công sưu tầm và nghiên cứu lịch sử cũng như lòng yêu mến để viết nên bài này. Với mong muốn rằng qua bài viết của Cha Corpus Delgado tất cả các thành viên trong gia đình Vinh Sơn sẽ phần nào tiếp cận được truyền thống tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trong gia đình Vinh Sơn. Và hy vọng mọi người sẽ luôn luôn trung thành với truyền thống tốt lành này đối với Mẹ chúng ta qua Linh đạo Vinh Sơn Phaolô.

 

Chúng con cũng chân thành cám ơn Cha Greradô Trần Công Dụ đã giúp chúng con tiếp cận và làm việc trên tài liệu này. Và dưới đây là toàn thể bài viết của Cha Corpus Delgado.

 

Ảnh vảy Đức Mẹ Ban Ơn

 

LINH ĐẠO MARIA VÀ ĐOÀN SỦNG VINH SƠN

 

Lời giới thiệu.

 

Có thể nói đối với tôi, cách tốt nhất để trình bày tài liệu này là tập trung vào hai điểm chính yếu mà sẽ tạo thành hai phần chính của tác phẩm này:

 

1. Trong đoàn sủng Vinh Sơn, nguồn cảm hứng cho một linh đạo Maria là gì?

2. Làm thế nào các hiệp hội giáo dân Vinh Sơn có thể thể hiện một Linh đạo Maria?

 

Chúng ta sẽ bắt đầu với một vài phản ánh ngắn gọn về khái niệm Linh đạo Maria.

 

Linh Đạo Maria

 

Cha Robert Maloney trình bày linh đạo theo cách sau đây: Một mặt, đây là cách cụ thể trong đó một con người được bén rễ sâu nơi Thiên Chúa. Mặt khác, đây cũng là cách đặc biệt trong đó người này liên hệ đến vũ trụ được tạo dựng. Đó là cái nhìn sâu sắc như nguồn mạch của hành động. Một nhãn quan làm nảy sinh năng lực và xoáy nó vào một hướng cụ thể, do đó làm cho một người có thể vượt lên chính mình. Đối với người Kitô hữu, đó là cách thức nhìn nhận Chúa Kitô và hiện diện trong Người. Cách thức này hướng dẫn những năng lực của cá nhân trong sự phục vụ nước trời. Một linh đạo là một nhãn quan cung cấp năng lực, một động lực [1].

 

Linh đạo đề cập đến mối tương quan giữa việc sống cuộc đời theo Thần khí và việc bước theo Chúa Kitô, một cách thế hiện hữu và sống mới trong Thiên Chúa.

 

Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catherine LABOURÉ ngày 27/11/1830 tại 140 rue du Bac, PARIS.
 

 

Đức Maria là hiện thân hoàn hảo của linh đạo Kitô giáo [2] hay nói như Đức Phaolô VI: Mẹ là thầy dạy về đời sống thiêng liêng cho mỗi người kitô hữu (Marialis Cultus số 21). Chính trong ý nghĩa này, Đức Maria là điểm quy chiếu kiểu mẫu của Giáo hội và của người tín hữu. Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo hội trên bình diện đức tin, đức ái và sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Ki-tô (Lumen Gentium số 63). Như thế Đức Maria, nữ tử của Adam, đã trở nên Mẹ của Đức Giêsu, Đấng trung gian duy nhất khi ưng thuận theo lời Chúa phán. Đang nắm lấy ý muốn cứu độ của Thiên Chúa với trọn cả tấm lòng và không bị tội lỗi nào ngăn trở, ngài đã muốn nên như người nữ tỳ của Chúa để hoàn toàn hiến mình cho con người và công trình của Con Mẹ, đồng thời nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, Ngài tùy thuộc vào Con và cùng với Con để phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc. (Lumen Gentium số 56) Khi chúng ta nói về linh đạo Thánh Mẫu, lời lẽ của ta không nên được giải thích chỉ như là đề cập đến những thực hành sùng mộ để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Thay vào đó, khi đề cập đến một linh đạo Maria, chúng ta đang nói đến việc tìm thấy nguồn cảm hứng nơi Đức Maria để  bước theo Chúa Kitô. Kitô giáo không bao gồm các công thức, các tư tưởng và khái niệm, nhưng căn bản là một quà tặng, một ân huệ, một trải nghiệm và đời sống. Con người của Đức Maria chất vấn và truyền cảm hứng cho chúng ta để thúc đẩy chúng ta tiếp thu các giá trị và tâm ý Kitô giáo. Đức Maria được trình bày cho chúng ta như người môn đệ hoàn hảo nhất của Chúa Kitô, là Kitô hữu đầu tiên, không phải vì lối sống mà Mẹ có kinh nghiệm, cũng không phải vì môi trường văn hóa xã hội vào thời của Mẹ, môi trường này ngày nay đã lạc hậu rồi. Nhưng Mẹ được nêu lên như gương mẫu cho những người tín hữu vì, trong những điều kiện cụ thể của cuộc sống, Mẹ đã hoàn toàn gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ đã đón nhận lời mời và đem ra thực hành, vì hành động của Mẹ đều do tình yêu và tinh thần phục vụ tác động. Mẹ đáng được bắt chước bởi Mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô. Tất cả những điều này có giá trị mẫu gương phổ quát và vĩnh viễn. (Marialis Cultus số 35)

 

Từ thời điểm truyền tin cho đến ngày mẹ đứng dưới chân thập giá, Đức Maria là người môn đệ hoàn hảo của Đức Giêsu: Sự hiệp thông giữa Mẹ và Con trong công trình cứu độ được tỏ rõ từ khi Đức Kitô được thụ thai cách trinh khiết cho đến lúc Người chết. (Lumen Gentium số 57) Đức Maria phó mình hoàn toàn cho Thần Khí dẫn dắt; được tràn đầy Chúa Thánh Thần và Mẹ đã sống theo Thần Khí [3].

 

Đức Mẹ tại nhà nguyện Nữ Tử Bác Ái, Paris

 

Từ những thế kỷ đầu, linh đạo Maria đã phát triển một cách tự phát trong Giáo hội. Tại những thời điểm khác nhau, các Kitô hữu đã đề xuất nhiều hình thức, nhiều lý do và các lối diễn tả khác nhau phù hợp với các thực tế văn hóa-lịch sử cụ thể. Đức Maria là một ân huệ, đã nuôi dưỡng một cách liên tục đời sống thiêng liêng của các tín hữu [4]. Điều này cũng từng diễn ra trong gia đình Vinh Sơn. Vì vậy, đây là điều không thể thiếu để tiếp cận các nguồn cảm hứng của linh đạo Maria trong đoàn sủng Vinh Sơn, để hiểu làm thế nào để thúc đẩy một linh đạo Maria trao ban sức sống trong các hiệp hội Vinh Sơn.

 

Nội dung

I. Các nguồn cảm hứng của linh đạo Maria trong đoàn sủng Vinh Sơn

1. Đời sống của Đức Maria

2. Đức tin của Giáo Hội

3. Kinh nghiệm của Vincent de Paul và Louise de Marillac

3.1. Kinh nghiệm của Vincent de Paul

3.2. Kinh nghiệm của Louise de Marillac

3.2.1. Các phẩm cách tuyệt vời của Mẹ Maria

3.2.2. Đức Trinh Nữ Maria, Vô Nhiễm, nguyên tội

3.2.3. Maria, lý tưởng cuộc sống

3.2.4. Sùng kính Đức Trinh Nữ Maria

3.2.5. Đức Maria, Mẹ duy nhất của Tu Hội

4. Kinh nghiệm của gia đình Vinh Sơn từ quan điểm của những lần hiện ra của Đức Mẹ với thánh Catherine Laboure

 

II. Các hiệp hội giáo dân Vinh Sơn tạo hình thức cho một linh đạo Thánh Mẫu trao ban sức sống

1. Tình yêu của Mẹ Maria

2. Sống như Đức Maria

3. Cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô với Mẹ Maria

 

Lớp K17

File Linh Đạo Maria và Đặc Sủng Vinh Sơn

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI