Linh Đạo
Cập nhật: 13/09/2013 06:35

Linh đạo của Tu hội Truyền Giáo là thánh hóa bản thân qua việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và cộng tác vào việc đào tạo hàng Giáo sĩ. Mục đích này được thực hiện khi các thành viên và các cộng đoàn trung thành với thánh Vinh Sơn: 
-  Ra sức mặc lấy tinh thần Chúa Kitô cho phù hợp với ơn gọi của mình.
-  Rao giảng Tin mừng cho người nghèo, đặc biệt những người bị bỏ rơi nhất.
- Trợ giúp đào tạo hàng giáo sĩ và giáo dân, đưa họ tham gia nhiều hơn vào việc loan báo tin mừng cho người nghèo.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI