Lễ Đức Mẹ Ban Ảnh Làm Phép Lạ
Cập nhật: 25/11/2014 16:30

Lễ Kính

 

Hôm nay, chúng ta tưởng niệm biến cố Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm nguyên tội hiện ra với thánh nữ Catherine Labouré ngày 27 tháng 11 năm 1830 trong nhà nguyện của Nhà Mẹ các Nữ tử Bác ái, số 140 đường Bac, Paris. Biến cố này là nguồn gốc của Mẫu ảnh Làm Phép lạ và lời kinh khẩn cầu “Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ”.

 

 

Mẫu ảnh này là sự tổng hợp ngắn của đức tin Kitô giáo, nói cho thế giới biết tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Mẫu ảnh nhắc chúng ta nhớ tới sứ mạng của Giáo hội trong công cuộc Phúc Âm hóa, và nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria liên kết chặt chẽ với cuộc đời và cuộc Thương Khó của Người Con của Mẹ.

 

 

Ngay từ tháng 06 năm 1832, với sự cho phép của Đức Tổng Giám mục Paris, 1500 mẫu ảnh đầu tiên đã được đúc. Từ đó đến này, hàng triệu mẫu ảnh, bằng mọi thứ tiếng, đã góp phần làm lan rộng trong mọi nước việc sùng kính Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội mà tín điều đã được công bố ngày 08 tháng 12 năm 1854.

 

Trích dẫn "Cầu nguyện với gia đình Vinh Sơn"

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI