Giáo Dục: Trung Tâm Điểm Đối Với Sứ Vụ Vinh Sơn
Cập nhật: 26/07/2018 05:21

 

      Đây là một điểm xã luận cuốn hút về các giá trị cốt lõi của việc giáo dục Vinh Sơn được Soeur Louise Sullivan, Nữ Tử Bác Ái đưa ra.Theo Soeur, giáo dục là điểm chính yếu đối với với sứ vụ Vinh Sơn của việc rao giảng Tin Mừng và việc phục vụ người nghèo, cũng như có giá trị duy nhất đối với điều này. Sự nghiên cứu của Soeur về toàn bộ các tài liệu liên quan đến giáo dục qua đời sống và các bài biết về của thánh Vinh Sơn và thánh Louise de Marillac đã khám phá 8 giá trị cốt lõi chính yếu đối với các sứ vụ chung của các ngài đối với việc rao giảng Tin Mừng và tiến trình đào tạo.

Soeur viết:

      Tên của Vinh Sơn Phaolô và …. Louise de Marillac, là người bạn và người cộng tác của ngài trong 36 năm, đã trở nên đồng nghĩa với bác ái…

      Số lớn thì phục vụ trong bệnh viện, số thì làm các công việc với các trẻ em bị bỏ rơi, các người ăn xin và các người lính bị thương, đó là các học viện đào tạo - các chủng viện và trường học - dường như hầu hết là tẻ nhạt và do đó coi như ít quan trọng hơn. Một nghiên cứu về các trật tự xã hội vào thế kỷ XVII tại Pháp có thể để lại một ấn tượng rằng, trong khi Vinh Sơn Phaolô, Louise de Marillac, và các người theo ngài đã đáp trả đối với các tiếng kêu cứu khẩn thiết của một xã hội đau khổ, thì các tu sĩ dòng Tên và dòng Ursuline thì cung cấp cho các nhu cầu giáo dục người trẻ. Có một nhận thức rằng, đối với các cha và các thầy của Tu Hội Truyền Giáo và các Nữ Tử Bác Ái, giáo dục là một khía cạnh thứ yếu so với việc đóng góp quan trọng hơn nhiều đối với việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo vùng quê, chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội.

      Trái lại cả Vinh Sơn Phaolô và Louise de Marillac đã là những nhà giáo và nhận thức tinh tế về vị trí sống còn của giáo dục trong một sự tiếp cận bối cảnh đối việc phục vụ người nghèo.

       Thực vậy, giáo dục là hình thái sâu rộng nhất của việc phục vụ vì có khả năng làm cho người nghèo phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo, tìm kiến nghề nghiệp ý nghĩa và do đó  làm tăng sự tự trọng và tự tin của họ. Hơn nữa, bằng việc cung cấp giáo dục chất lượng cho tất cả, các học viện Vinh Sơn cũng có khả năng chuyển trao nhãn quan về việc phục vụ cho người khác, người mà sau này mang lấy chính cuộc sống của họ.

PMT chuyển ngữ từ famvin.org

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI