Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Của Các Giám Đốc Ơn Gọi - Tu Hội Truyền Giáo Tại CIF - Paris HƯỚNG ĐẾN MỘT VĂN HÓA (LỐI SỐNG) MỚI CỦA CÁC ƠN GỌI
Cập nhật: 22/08/2018 06:30

    Kính gởi quý Cha Giám tỉnh, Phụ tỉnh, Bề trên miền và các Bề trên vùng truyền giáo quốc tế.

    Sau khi kết thúc năm thánh mà chúng ta đã cử hành để kỷ niệm 400 năm khai sinh đoàn sủng Vinh Sơn, Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế (CIF) của Tu Hội Truyền Giáo đề xuất việc triệu tập cuộc gặp gỡ này vì ba lý do.

    Thứ Nhất: Thực tế, điều mà Tu Hội chúng ta đang trải qua, cụ thể là sự suy giảm các ơn gọi ở một số Tỉnh dòng. Thay vì xem tình huống đó như một mối đe dọa, nó nên được xem là một thách đố. Đồng thời, chúng ta đã trải qua việc gia tăng các ơn gọi với các hoàn cảnh mới cũng là một thách đố đối với Tu Hội. Do đó, cần thiết để thiết lập một nền văn hóa (lối sống) của các ơn gọi để làm sống lại đoàn sủng của chúng ta và do đó, đặt nền tảng cho các sứ vụ của chúng ta về khía cạnh ơn gọi.

    Thứ hai: Bề trên Tổng quyền, Cha Tomaž Mavrič mong muốn thiết lập nền văn hóa (lối sống) ơn gọi này tại chính trung tâm của Tu Hội.  Ngài đã nói về điều này trong lá thư trước đây và xem đây là một trong những thành quả của Năm Thánh. Văn hóa (lối sống) ơn gọi này được mong chờ liên quan đến tất cả các nhà truyền giáo để mỗi và mọi người thực hành cam kết tuyên bố sự giàu có của đoàn sủng của chúng ta đối với những người trẻ nam cũng như nữ. Tuyên bố này được thực hiện thông qua việc làm chứng  ​​bằng chính cuộc sống của một người và bằng cách đặt câu hỏi về ơn gọi trước những người trẻ (và làm điều này một cách rất tự nhiên).

    Thứ ba: Năm nay, các Giám mục sẽ tập trung ở Rome để thảo luận về chủ đề: Giới trẻ, Đức tin và Sự biện phân ơn gọi, đã tuyên bố rằng Giáo hội đã quyết định tự kiểm điểm chính mình như thế nào có thể dẫn dắt những người trẻ nhận ra và chấp nhận lời mời  gọi đối với cuộc sống và tình yêu sung mãn, và yêu cầu những người trẻ trợ giúp Giáo hội xác định những cách hiệu quả nhất để công bố Tin Mừng ngày hôm nay (Giới thiệu về văn kiện trù bị).

    Chúng ta nhận thức được thực tế này và về sứ vụ ngoại thường mà Giám đốc ơn gọi thực hiện tại các Tỉnh dòng, Phụ tỉnh, Các Miền và Vùng Truyền giáo quốc tế của họ. Do đó, cuộc gặp gỡ này giới thiệu cho các anh em của chúng ta cơ hội tham gia vào việc đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm, hy vọng và ước mơ của họ khi họ cùng nhau tìm kiếm một  nhãn quan chung trong chức vụ hàng ngày của họ và trong những tình huống mới mà họ phải đối mặt. Sự phát triển của công nghệ ... công nghệ được sử dụng bởi những người người trẻ nam nữ sử dụng để tương tác với nhau. Có lẽ cuộc gặp gỡ này cho phép tất cả thành viên tham dự  trải nghiệm bản thân được hỗ trợ trong sứ mệnh đã được Chúa và thánh Vinh Sơn giao phó cho họ.

    Mục tiêu:

   Để cung cấp cho các vị (ở các Tỉnh dòng, Phụ tỉnh, các Miền và Vùng truyền giáo quốc tế) liên quan đến sứ vụ ơn gọi với cơ hội cho sự đào tạo và suy tư đang diễn ra. Cuộc gặp gỡ này sẽ cố gắng làm điều này thông qua việc hiểu sâu sắc hơn về văn hóa (lối sống) của các ơn gọi (từ quan điểm của đoàn sủng Vinh Sơn) và sẽ cung cấp cho người tham dự các công cụ để phát triển một kế hoạch mục vụ trên các mạng xã hội.

    Phương pháp:

   Thuyết trình, làm việc nhóm, thăm những nơi quan trọng trong cuộc đời của thánh Vinh Sơn Phaolô và xây dựng một tài liệu cuối cùng.

    Chúng tôi đã chọn phương pháp yêu cầu sự hiện diện thể lý của những người tham gia. Ở đó sẽ là những buổi làm việc chuyên sâu với hỗ trợ tài liệu giáo khoa (bản văn,  video, thuyết trình, hội thảo, đánh giá) ... sẽ có thời gian để cầu nguyện và nguyện gẫm.

    Trong cuộc gặp gỡ, chúng ta sẽ thực hiện hai chuyến viếng thăm những địa điểm quan trọng ở Paris nơi thánh Vinh Sơn và Tu Hội Truyền giáo phục vụ người nghèo.

Thời gian:

Từ ngày 19/11-01/12/2018.

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Pháp và Tây Ban Nha.

Chi phí:

800 Euros/ người (gồm ăn uống, đi lại, tài liệu…)

Địa điểm:

Nhà Mẹ Tu Hội Truyền Giáo, 95 rue de Sèvres 75006 Paris, Pháp.

Chương trình chi tiết:

xem thêm tại: https://cmglobal.org/en/files/2018/06/PROGRAMS-ENGLISH.pdf

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với cha  Andres Motto, CM (giám đốc trung tâm đào tạo Vinh Sơn- CIF: andresmotto@gmail.com or cifparis@cmglobal.org

PMT chuyển ngữ từ famvin.org

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI