Cộng Đoàn Nha Trang
Cập nhật: 15/09/2013 18:37

I.  NGUỒN GỐC
Vào ngày 06/01/1964, một Hội Đồng gồm các Cha: René DULUCQ, Bề Trên Dòng Lazaristes tại Đàlạt, Cha Robert CARTIER, thừa sai, với tư cách là hội viên Hội Đồng Quản Trị Hội Truyền Giáo các cha Lazaristes ở Việt Nam và cha Louis GONCE, thừa sai, với tư cách là hội viên Hội Đồng Quản Trị Hội Truyền Giáo ở Việt Nam đã quyết định mua lô đất có diện tích 57m x 53m nằm sát biển tại vùng ngoại ô Nha Trang, gồm có một ngôi nhà xây bằng gạch (hiện là nhà số 37 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang).

Kể từ đó, ngôi nhà này được các Cha sử dụng làm nơi nghỉ mát. Sau biến cố 30/04/1975, các Cha Pháp phải trở về nước, Tu Hội lại thiếu nhân sự, tình hình thời cuộc khá phức tạp, Tu Hội không thể cử người ra coi sóc. Nên đã ủy quyền lần lượt cho một số giáo dân giúp coi sóc thay. Thế nhưng, vì nhiều lý do, mảnh đất trên cứ mỗi năm lại bị “thu hẹp dần”. Ngôi nhà thì nhiều người đến ở “chùa” nên ngày càng xuống cấp.

Vì những lý do khá tế nhị và muốn mở rộng môi trường làm việc của Tu Hội, nên vào ngày 10/12/2003, Tu Hội đã quyết định đưa các anh em xuống trông coi, và mở mang cộng đoàn, đó là thầy Gioan.B Hoàng Kim Tiến và thầy Phaolô Nguyễn Tiến Minh.

Vào cuối tháng 9 năm 2005, cộng đoàn đón tiếp thêm một thầy nữa là thầy Phaolô Nguyễn Hữu Toan.

Sau khoảng thời gian khá dài và vất vả với việc xin sổ đỏ cho mảnh đất Nha Trang. Các Cha Bề Trên đã phải lên xuống làm việc rất nhiều. Đến ngày 25 tháng 12 năm 2007, UBND Tỉnh Khánh Hòa đã chứng nhận cho Dòng Vinh Sơn, địa chỉ 37 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, với tổng diện tích là 1902,3m².

- Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa ký đơn thành lập cộng đoàn Nha Trang vào ngày 20 tháng 01 năm 2008.

- Tháng 04 năm 2009, thầy Phaolô Nguyễn Tiến Minh được thuyên chuyển lên Cộng Đoàn Đaksong.

- Ngày 16 tháng 07 năm 2009, UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy cho phép cha Gioan.B Hoàng Kim Tiến được nhập khẩu vào Tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 37 Bắc Sơn-Vĩnh Hải-Nha Trang. Ngày 14 tháng 08 năm 2009, cho phép Cha Phaolô Nguyễn Hữu Toan cũng được nhập vào địa chỉ 37 Bắc Sơn-Vĩnh Hải-Nha Trang.

                                                         
                                            Cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Tiến - cộng đoàn Nha Trang.


II. CÁC SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY
- Dâng lễ cho các cộng đoàn dòng tu, dâng lễ phụ cha xứ tuần 2 buổi, dâng lễ nhà nguyện xóm nhỏ Núi Sạn, 2 anh em chia nhau hết một tuần, nhưng chỉ phụ giúp chứ không chính thức.

- Công tác xã hội, bác ái: giúp các em học bổng (tự phát, không có nguồn tài trợ).

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI