Các Chân Phước Luy Giuse Phanxicô, Gioan Henri Gruyê, Phêrô Rơnê Rôghê (02/09)
Cập nhật: 12/09/2014 18:04

 

LOUIS-JOSHEPH FRANÇOIS, JEAN-HENRI GRUYER, PIERRE RENE ROGUE

Tu Hội Truyền giáo - Lễ nhớ

 

Tiểu sử: Giáo Hội và Tu Hội Truyền giáo cùng nhau tôn vinh các vị tử đạo của Cách mạng Pháp.

 

Tại Paris, ngày 03 tháng 09 năm 1792, đó là cuộc tàn sát tại Chủng viện Saint-Firmin, tức trường trung học "Bons Enfants" cũ do thánh Vinh Sơn Phaolô sở hữu vào năm 1624. Chủng viện Saint-Firmin này, biến thành nhà tù vào năm 1789, là địa điểm thứ tư của các vụ hành quyết tử hình tại Paris. Đã có 72 chứng nhân được phúc tử đạo tại đây, trong đó:

 

Jean-Henri Gruyer và Louis-Joshep François.

 

- Linh mục Louis-Joshep FRANÇOIS, sinh ngày 03 tháng 02 năm 1751 tại Busigny thuộc miền Bắc nước Pháp, thụ phong linh mục năm 1773 và được nhận vào Tu Hội Truyền giáo ngày 04 tháng 10 năm 1776. Ngài là "vị thừa sai" trong việc đào tạo các linh mục, trước tiên ở chủng viện thành Troyes, rồi ở Paris trong chủng viện Saint-Firmin mà ngài làm bề trên năm 1788.

 

- Jean-Henri GRUYER, sinh tại Dôle (Vosges) ngày 13 tháng 06 năm 1734, thụ phong linh mục trong giáo phận Saint-Claude. Ngài được nhận vào Tu Hội Truyền giáo ngày 23 tháng giêng năm 1771. Tu Hội tại Pháp càng ngày càng đảm nhận thêm các giáo xứ, nhất là ở thế kỷ 18, nên đòi hỏi phải có những mục tử được rèn luyện vững vàng. Cha Jean-Henri được thuyên chuyển vào thừa tác vụ giáo xứ. Cách mạng theo đuổi ngài đến Versailles mà ở đó ngài làm cha phó giáo xứ Saint-Louis. Năm 1792, ngài bị bắt và bị giam ở Paris, tại chủng viện Saint-Firmin. Các ngài bị hành quyết ngày 03 tháng 09 năm 1792.

 

- Pierre-René ROGUE bị hành quyết tại Vannes ngày 03 tháng 03 năm 1796. Sinh tại Vannes ngày 11 tháng 06 năm 1758, ngài thụ phong linh mục ngày 21 tháng 09 năm 1782. Trong thời gian làm tuyên úy cho công việc của Hội "Các Bà hưu dưỡng", ngày bị thu hút bởi ơn gọi và sứ vụ của các cha Tu Hội Truyền giáo, là những người huấn luyện ngài, đang điều hành đại chủng viện Vannes. Được nhận vào Tu Hội ngày 25 tháng 10 năm 1786 tại Paris, ngài trở lại Chủng viện Vannes, làm giáo sư Tín lý. Bị đuổi bởi pháp luật cách mạng, Cha Pierre-René lui vào bí mật để tiếp tục thừa tác mục vụ tại chỗ. Ngài bị bắt ngày 24 tháng 12 năm 1795, trong lúc mang của ăn đàng cho một bệnh nhân. Ngài liền bị tống giam và sau một phiên tòa mà ở đó mẹ ngài phải làm chứng, ngài bị kết án ngày 02 tháng 03 năm 1796 và hành quyết ngay hôm sau.

 

- Louis-Joshep FRANÇOIS, nhà trí thức và Jean-Henri GRUYER, mục tử thực địa, được Đức Thánh Cha Piô XI phong chân phước ngày 17 tháng 10 năm 1926 cùng với các vị tử đạo của thời Cách mạng. Pierre-René ROGUE, người giấu tên, được phong chân phước ngày 10 tháng 05 năm 1934.

 

Trích dẫn "Cầu nguyện với gia đình Vinh Sơn"

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI