CHIỀU KÍCH NGÔN SỨ CỦA LINH ĐẠO VINH SƠN DƯỚI ÁNH SÁNG HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI
Cập nhật: 02/07/2017 22:49

Đây là phần tóm tắt của Cha John Freund. CM về 8 bài trong loạt bài đào tạo dành cho nghiên cứu cá nhân hoặc nhóm dựa trên “Chiều Kích Ngôn Sứ Của Linh Đạo Vinh Sơn Dưới Ánh Sáng Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội” của Sơ María Pilar López, Nữ Tử Bác Ái.

  1. Vẫn Còn Nhiều Điều Để Học

 Tôi thường nghe cụm từ ‘không vị ngôn sứ nào được vinh dự ở quê hương của mình.’ Sau 60 năm liên kết chính thức với những người theo Vinh Sơn tôi phải thừa nhận một thực tế. Không phải có quá nhiều mà tôi đã không tôn vinh Vinh Sơn. Đó là điều mà tôi không nhận ra cho đến gần đây về ảnh hưởng sâu đậm của Ngài đối với Giáo Hội ngày nay.

Trong loạt tám bài chúng ta đang bắt đầu hôm nay, chúng ta sẽ được may mắn tiếp cận với nghiên cứu của Sơ María Pilar López, Nữ Tử Bác Ái. Sơ khám phá Chiều Kích Ngôn Sứ Của Linh Đạo Vinh Sơn Dưới Ánh Sáng Học Thuyết Xã hội Của Giáo Hội. Sự nghiên cứu của Sơ về Thánh Vinh Sơn liên quan tới phẩm giá của con người, công lý, quản lý của cải vật chất, sự thăng tiến con người và tình liên đới sẽ khích lệ tầm nhìn và ước vọng của thành viên Vinh Sơn.

Những suy tư này phát sinh từ một cuộc hội thảo kéo dài hai ngày rưỡi khiến những người tham dự phàn nàn rằng họ muốn họ tiếp tục đi sâu hơn.

Trong vài năm, tôi sống với một người bạn, Charlie Plock, người có nhiệm vụ đang chuyển ngữ những nghiên cứu tuyệt vời về Vinh Sơn và Louise đang lưu hành trong khối nói tiếng Tây Ban Nha. Dự án .famvin gần đây đã hoàn thành loạt bài 10 phần của cha Corpus Delgado, điều đó đã mở ra nhiều khía cạnh của Vinh Sơn mà tôi đã biết nhưng chưa bao giờ thực sự rõ ràng.

Chúng tôi rất vui mừng khi đưa những tài liệu này đến với thế giới nói tiếng Pháp và tiếng Anh - trước đây chỉ có bằng tiếng Tây Ban Nha - những tài liệu được tuôn chảy từ trong thâm tâm của Vinh Sơn và dưới một hình thức tạo thành thông tin cho gia đình Vinh Sơn có thể hiểu được những sâu kín của Ngài.

  1. Vinh Sơn Đã Nhìn Vào Tương Lai Như Thế Nào?

Chúng ta sẽ nhìn Vinh Sơn về giáo huấn và cuộc sống của Ngài như thế nào vào hàng thế kỷ trước về sứ vụ huấn giáo của Giáo Hội? Chỉ cần câu nói này đã khiến tôi muốn đọc phần còn lại của bài viết dài.

Các nghiên cứu gần đây đã kết nối rõ ràng những dấu chấm giữa những gì Vinh Sơn đã nói và đã làm và những gì chúng ta nghĩ khi Học Thuyết Xã Hội của Giáo hội như đã được nhắc đến một cách nhất quán từ cuối thế kỷ XIX. Không nghi ngờ gì bài báo này sẽ khám phá ra các kết nối không thể ngờ.

Nhưng khi tôi đọc và đọc phần hai, tôi tự khám phá ra mình đang đặt một câu hỏi rất cơ bản. Làm thế nào Thánh Vinh Sơn có thể nhìn xa trong tương lai? Có phải Ngài là một người thấu thị có thể đứng bên ngoài thời gian? Liệu Ngài có thực sự nhìn thấy tương lai? Cũng như tại sao Sơ López bắt đầu phần này với: “Thành phần cấu thành của kinh nghiệm ngôn sứ là kinh nghiệm của việc được chọn, tách riêng ra và được Chúa sai đi?”.

Vậy điều đó đã trở nên rõ rang đối với tôi rằng điều đó là không quá nhiều là Vinh Sơn đã nhìn thấy tương lai, nhưng Ngài đã hoàn toàn đắm mình trong hiện tại - cũng giống như tất cả các nhà thần bí và các ngôn sứ. Họ đứng ở nơi vĩnh cửu ở thì hiện tại ... và hành động theo đó.

Và đột nhiên tôi nhớ lại một hướng nghiên cứu khác đang nổi lên – Vinh Sơn và Louise, và thực sự những Đấng Sáng Lập của chúng ta là những nhà thần bí đứng ở nơi vĩnh cửu ở thì hiện tại... và hành động theo đó.

Từ lâu tôi đã bị ảnh hưởng bởi định nghĩa của một người theo chủ nghĩa huyền bí của Anh là David Steindl-Rast, một người ý thức của sự thuộc về thực tại cuối cùng mà chúng ta gọi là Thiên Chúa. Chúng ta ý thức được thuộc về ở bên ngoài thời gian nhưng cũng tham gia sâu sắc vào thực tại của thời gian.

Thần bí là những người trải nghiệm thực tại khi nó vượt thời gian và hành động theo đó. Kết quả là, vay mượn một cụm từ thiêng liêng trong truyền thống của chúng ta “Tình Yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”. Không có gì ngạc nhiên khi người kế nhiệm thánh Vinh Sơn, Cha. Tomaž Mavrič, Bề Trên Tổng quyền đã hối thúc chúng ta trong bức thư của ngài trong ngày lễ thánh Vinh Sơn năm nay là hãy trở thành nhà thần bí bác ái. Khi chúng ta trở thành những nhà thần bí của lòng bác ái, chúng ta phải hành động ngôn sứ. Khi chúng ta nhìn nhận thực tại từ một viễn cảnh thần bí chúng ta sẽ đâm rễ trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Phần còn lại của loạt bài này giải thích tương lai của Giáo hội như Vinh Sơn đã sống.

  1. Vinh Sơn Giữa Những Cuộc Chiến Ngày Nay

Phần này dài nhất của bài báo. Nó là nền tảng cơ bản nhưng theo cách khác với phần trước. Bắt đầu từ đâu? Có rất nhiều trích dẫn mạnh mẽ từ di sản phong phú Vinh Sơn. thánh Vinh Sơn khẳng định rằng chúng ta phải phục vụ tất cả mọi người và phục vụ toàn thể con người. Sự tách biệt giữa nhu cầu tinh thần và nhu cầu thể lý của con người dường như đã tạo ra những vấn đề trong thế kỷ XVII. Sơ López cho chúng ta nhiều gương mẫu về cách mà Vinh Sơn giải quyết các vấn đề trong tuổi tác của mình. Ngày nay, với những từ ngữ khác nhau nhưng những trận chiến vẫn diễn ra trên cái được gọi là “cuộc phúc âm hóa toàn thể” ngày nay, đôi khi thậm chí ở cấp cao nhất ở Rôma.

Sơ López viết:

“Ba thế kỷ sau đó và với những từ ngữ khác, Bản Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội nói về sự cứu rỗi toàn vẹn, cứu độ toàn thể con người, điều gì đó đối với chúng ta, những con cháu của thánh Vinh Sơn Phaolô, không phải là mới: Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ Niềm Tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm Hy Vọng vào sự sung mãn của công lý và từ Tình Yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô (tóm lược Học thuyết xã hội của Giáo hội, số 3).

“Đối với thánh Vinh Sơn Phaolô, kinh nghiệm của Thiên Chúa đã được trung gian qua cuộc gặp gỡ của cha thánh với người nghèo. Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, trong đoạn đề cập đến Thánh Vinh Sơn, đã diễn đạt cùng một nguyên tắc: Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người loà lẫn vào nhau: trong những người bé mọn nhất chúng ta sẽ gặp gỡ chính Đức Giêsu và trong Đức Giêsu chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa”.(ĐGH Bênêđictô XVI, thông điệp Deus caritas est, số15)

Đối với Sơ, rõ ràng Vinh Sơn đã sống với sự hiểu biết của Cha về Tin Mừng Matthêu chương 25 thậm chí khi nó có nghĩa là lấy nền văn hoá thời của Cha. Sơ nhắc nhở chúng ta cách sâu sắc rằng trong thời của Vinh Sơn, phụ nữ được xem như là công dân hạng hai và điều này áp dụng cho địa vị xã hội cũng như vị trí của họ trong Giáo hội.

Vinh Sơn phải đối mặt với những truyền thống của thời đại mình và mở ra những con đường mới, nhưng cũng đã hiểu được hậu quả của tất cả những điều này khi ngài đặt phụ nữ vào giữa đời sống xã hội và tôn giáo trong việc sáng lập hội các Bà Bác Ái và Nữ Tử Bác Ái. Sơ kết luận thánh Vinh Sơn thì đang dạy (a) chúng ta cách đơn giản theo gương Chúa Giêsu Kitô như đã được được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II mô tả cho chúng ta và (b) khi chúng ta làm việc để làm điều gì đó có lợi cho người nghèo, chúng ta không nên ngần ngại hành động theo cách thức đối lập khi cần thiết. Ngày nay, cần phải có những người đi theo lời cam kết mang tính ngôn sứ của thánh Vinh Sơn đối với Giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthêu chương 25.

Chúng ta có tin tưởng vào việc phúc âm hóa toàn thể cả thể xác lẫn tâm hồn? 

Làm thế nào để chúng ta cân bằng được các công việc thương xót thể xác và tâm linh?

Chúng ta có sẵn sàng hành động theo cách văn hoá đối kháng không?

  1. Thánh Vinh Sơn Và Thách Đố Của Sự Nhất Quán

Có một ấn tượng mạnh trong phần này! Nếu ba phần trước đó là nền tảng, phần này đang thách đố đặc biệt đối với những người trong chúng ta, những người đã tham gia nhiều hơn vào các việc phục vụ trực tiếp. Được bắt đầu với một tuyên bố phần nào mang tính lý thuyết: “Một đặc điểm đặc trưng khác của linh đạo mà Vinh Sơn đã truyền cho chúng ta đó là bên cạnh việc nhìn thấy người nghèo như những người có phẩm giá và quyền lợi riêng của mình, chúng ta cũng nợ những người này về công lý và lòng thương xót”. Sơ trích dẫn Vinh Sơn “các nghĩa vụ của công lý ưu tiên hơn những việc làm từ thiện”. (Sv VII: 633)

Nhưng bằng những lời vang vọng mà Đức Giáo Hoàng Phaxicô kêu gọi chúng ta "đánh thức thế giới", Sơ tiếp tục: “Khi Cha thiết lập các hiệp hội, Tu hội Truyền Giáo và Nữ Tử Bác Ái, Cha đã làm điều này để làm cho các linh mục và người giáo dân nhận thức được thực tế rằng họ yêu mến Thiên Chúa hay phản bội Thiên Chúa nơi những con người nghèo khó”.

Sơ chỉ rõ: tư duy và cách hành động của Cha đã mâu thuẫn với những gì được tin và được sống bởi những người đàn ông và đàn bà ‘đáng kính’ thời bấy giờ. Thánh Vinh Sơn đã can thiệp trực tiếp và gián tiếp vào chính trị. Với ơn gọi riêng của Ngài là truyền giáo cho người nghèo, để trung thành với ơn gọi của mình, Cha đã can thiệp để có được hạnh phúc cho những người nghèo bị lên án và hấp hối vì đói khát.

          Điều chưa từng xảy ra trong thời thánh Vinh Sơn, thì ngày nay đã trở thành một phần của Huấn Quyền của Giáo Hội. Sự im lặng, khi phải đối mặt với một tình huống không công bằng, cho rằng người đó chịu đựng và cho phép bất công tiếp tục. Đó là một cách thụ động để tham gia vào sự bất công.

Nhưng Vinh Sơn không chỉ nhìn ra ngoài. Ngài nhìn vào trong. Vì vậy, Sơ viết: “Trong tư tưởng của thánh Vinh Sơn, ý thức công lý của Vinh Sơn đã đưa ngài đến việc bảo vệ phúc lợi của những người làm việc cho Tu Hội, điều mà trước đây chưa từng nghe thấy. Ba thế kỷ trước khi an sinh xã hội xuất hiện, Vinh Sơn đã viết cho một trong những bề trên của Tu Hội: “nếu được cha có thể trả tiền lương cho người giúp việc của cha cho bốn tháng mà cha bị ốm, cũng như các chi phí của bác sĩ và thuốc men. Tôi nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng hay, vì anh ta là một người nghèo và một người giúp việc tốt”. (Sv VI, 97)

 Chúng ta thường nghĩ đến "nghĩa vụ" của chúng ta đối với những người nghèo như thế nào?

 Tại sao một số người nghĩ rằng không phải Vinh Sơn để tham gia vào việc phát biểu trước công chúng?

Chúng ta có nhận thức được nghĩa vụ của mình đối với những người làm công cho chúng ta ?

  1. Tìm Kiếm Thiên Chúa Trong Quản trị

Bao nhiêu lần bạn đã nghe hoặc bình luận về gánh nặng quản trị? Trong bài báo của chúng tôi, Sơ López tưởng tượng một cách kịch tính về quản trị. Đã bao giờ bạn nghĩ có thể có một chiều kích thần bí theo nghĩa có thể tìm thấy Thiên Chúa trong việc quản trị.

Ban đầu tôi bị thu hút sự chú ý đến một khía cạnh khác của phần này về vật chất. Cái mà một số người gọi là "sự thật bị lãng quyên" mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta trong thông điệp Laudato Sí. Tôi đề cập đến việc Đức Giáo hoàng nêu bật “mục đích phổ quát của vật chất”.

Như một tác giả khác đã nhận xét, mục đích phổ quát ngày nay rất xác đáng. Điều này đặc biệt đúng trong các xã hội như Hoa Kỳ và Tây Âu, nơi chúng ta bảo vệ quyền sở hữu tài sản hầu như luôn luôn không có câu hỏi.

Sau đó, tôi nghĩ tôi sẽ tập trung vào suy nghĩ của mình.

“Hai thế kỷ trước khi có sự trợ giúp của cộng đồng và ba thế kỷ trước khi có an sinh xã hội, thánh Vính Sơn đã đưa ra một số công việc và sự phục vụ cho người nghèo - những việc phục vụ hoàn toàn miễn phí. Do đó Vinh sơn phải tìm nguồn lực để tiếp tục các công việc và việc phục vụ này”.

Tìm kiếm nguồn lực cho an sinh xã hội và mạng lưới an sinh. Đây chắc chắn là những vấn đề đang diễn ra cho ngày hôm nay và những vấn đề mà Vinh sơn đã nói hàng thế kỷ trước.

Khi tôi đọc và đọc lại phần tôi đã tập trung vào những từ này:

“Việc quản lý  vật chất có một chiều kích thần bí mà Vinh Sơn đã hiểu như là ‘một cuộc sống hiệp nhất với Thiên Chúa’, nghĩa là, có cùng một ý muốn và không phải là Thiên Chúa”. (Sv XI, 286)

Vinh Sơn không chỉ tìm thấy Thiên Chúa trong người nghèo mà còn trong việc quản lý vật chất, trong sự khéo léo và sáng tạo cần thiết để giúp đỡ một số lượng lớn những người nghèo như trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, ốm yếu, nông dân sống trong đau khổ, người tị nạn vv….

Những người quản lý hoàn thành sứ mệnh của họ và đã được thanh tẩy bằng cách tách rời và linh đạo Vinh sơn, trở thành một hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng tạo hóa và đấng Quan phòng.

Eureka! Trở thành một hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo và Đấng quan phòng! Những gì là cái nhìn sâu sắc trong các sứ vụ về các bộ phận gây quỹ và quản lý!

Tôi có thể tái cấu trúc ý thức quản trị của tôi như là một gánh nặng đang trở thành nhiệm vụ thực sự?

Tôi có thể nhìn thấy bản thân mình như là tìm thấy Thiên Chúa trong quản lý?

(còn tiếp)

PMT chuyển ngữ 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI