CÁO PHÓ
Cập nhật: 11/05/2017 08:46
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
PHỤ TỈNH VIỆT NAM
38 Trần Phú – Đà Lạt – Lâm Đồng – Việt Nam
Tel: 063 382 3089 – Email: regionvietnamcm@gmail.com
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống"(Ga 11, 25).
CÁO PHÓ
"Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và Phục Sinh"
Phụ Tỉnh Vinh Sơn Việt Nam trân trọng kính báo:
Linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, C.M.
XEM CÁO PHÓ TẠI ĐÂY
 
 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI