BẢN TIN THÁNG 06 TU HỘI TRUYỀN GIÁO QUỐC TẾ
Cập nhật: 05/07/2018 18:25

 

Thư Luân Lưu Của Cha Bề Trên Tổng Quyền

Rome, ngày 03 tháng 06 năm 2018

 Kính gởi tất cả Anh em của Tu Hội Truyền Giáo

       “Đừng giữ quá khứ trước mặt bạn vì nó có thể làm tê liệt bạn. Giữ nó ở bên cạnh bạn và nó sẽ giúp bạn sống trong điều đặt trước” (Valero Albisetti).

  Thưa anh em!

      Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm đầy chúng ta bằng ánh sáng và sức mạnh để chúng ta có thể hoàn thành sứ vụ đã được giao phó cho chúng ta!

       Vào ngày 03 tháng 06, để chuẩn bị cho Tempo Forte, chúng tôi đã có cuộc tĩnh tâm và chúng tôi dành thời gian cho cuộc đối thoại về lối sống của chúng ta từ quan điểm của lời khấn đức khó nghèo. Có những suy tư thú vị và đa dạng như mong đợi trong một cộng đoàn đa văn hóa của chúng tôi. Cha Miles, người điều hành cuộc đối thoại, đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn và do đó, thực hiện một cam kết với tư cách cộng đoàn địa phương.

       Bây giờ chúng tôi xin gởi đến anh em bản tóm tắt các vấn đề đã được giải quyết trong Tempo Forte (ngày 04 tháng 06 năm 2018).

 

      CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔNG CỐ VẤN LIÊN QUAN  ĐẾN TU HỘI

 [1]  Cuộc gặp mặt các Giám tỉnh 2019: chúng tôi đã quyết định cuộc họp này sẽ được tổ chức từ ngày 22 tháng 6 cho đến ngày 8 tháng 7 năm 2019 tại Philippines. Chúng tôi cảm ơn các thành viên của tỉnh dòng Philippine đã đứng ra tổ chức cuộc họp quan trọng này của Tu hội.

        Để chuẩn bị cho cuộc họp này, chúng tôi quyết định thành lập ba ủy ban: ủy ban thứ nhất phụ trách  kỹ thuật và bao gồm vị Tổng quản lý, Tổng thư ký và hai hoặc ba thành viên được chọn từ các thành viên của tỉnh dòng Philippine. Ủy ban thứ hai sẽ chịu trách nhiệm về phụng vụ. Cha Gregorio Bañaga (tỉnh dòng Philippines) đã đề nghị một ủy ban nhỏ chuẩn bị tài liệu cần thiết bằng ba ngôn ngữ chính thức của Tu Hội. Ủy ban thứ ba sẽ chuẩn bị chủ đề / nội dung của cuộc họp. Ủy ban này bao gồm: cha Negasi Ghirmatsion (tỉnh dòng  Justin de Jacobis), cha Odair Miguel Gonsalves Dosgiamsos (tỉnh dòng Curitiba), Gregorio Bañaga Lapus (tỉnh dòng Philippin), cha Paschal Scallon (tỉnh dòng Ireland) và cha Stephen Grozio (tỉnh dòng miền Đông Hoa Kỳ và điều phối viên của ủy ban). Cha Francisco Javier Álvarez (phụ tá Tổng cố vấn) sẽ là người liên lạc giữa ủy ban và ban Tổng cố vấn.

        Chúng tôi yêu cầu các vị giám tỉnh tham khảo ý kiến ​​các thành viên ban cố vấn của họ để kiến nghị các yêu cầu và đưa ra các đề xuất của họ liên quan đến các vấn đề mà họ muốn đề xuất với Ủy ban. Tất cả các kiến nghị và đề xuất sẽ được chuyển vị Tổng thư ký trước ngày 15 tháng 9 năm 2018. Vào thời điểm này, chúng ta hãy đặt tất cả mọi việc vào bàn tay của Thiên Chúa sự kiện quan trọng này của Tu Hội và của Gia Đình Vinh Sơn trên toàn thế giới.

 

 [2]   Đề xuất mới của SIEV liên quan đến đề án Thạc sĩ trong nghiên cứu Vinh Sơn: ban Tổng cố vấn và SIEV đã đưa ra các quyết định sau đây trong vấn đề này:

[a] Đại học Dòng Tên Deusto (Tây Ban Nha) đã đồng ý chấp nhận trách nhiệm đối với chương trình Thạc sĩ do SIEV phát triển. Ngoài tài liệu đã được đề xuất, Đại học đã yêu cầu bổ sung một số tài liệu giới thiệu về bối cảnh hóa thời đại và thần học của tài liệu Vinh Sơn cụ thể hơn. Đại học hài lòng với đề xuất này và sẽ cộng tác với SIEV trong việc phát triển cấu trúc trực tuyến.

[b] Phần đầu tiên của dự án này liên quan đến việc đào tạo một nhóm 5 hoặc 6 nhà truyền giáo tại trường đại học được đề cập ở trên. Mỗi người trong số những nhà truyền giáo đó sẽ theo đuổi các nghiên cứu để có được một bằng cử nhân hoặc bằng tiến sĩ. Đồng thời họ tham gia vào các nghiên cứu của họ, đại học cam kết chuẩn bị cho họ để họ có thể trở thành giáo sư trực tuyến. Nhóm 5 hoặc 6 nhà truyền giáo này sẽ hình thành một cộng đoàn quốc tế và phải có khả năng làm việc cùng nhau như một nhóm vì họ phải có khả năng tạo ra phương pháp riêng của họ để dạy linh đạo Vinh Sơn. Trong giai đoạn đầu tiên này kéo dài 3 năm.

 [c] Phần thứ hai của kế hoạch này bao gồm cung cấp tài liệu khóa học cho tất cả những ai muốn tham gia vào chương trình này (các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo và Gia đình Vinh Sơn trên toàn thế giới). Tất cả các khóa học sẽ được cung cấp trực tuyến và các giáo sư sẽ là thành viên của tổ quốc tế đã tự chuẩn bị trong ba năm trước. Cũng có thể là trong tương lai những nhà truyền giáo khác sẽ tham gia vào các nghiên cứu tại Deusto và do đó trở thành một phần của nhóm các giáo sư. Trường đại học sẽ trao: một bằng thạc sĩ trong nghiên cứu Vinh Sơn cho tất cả những người hoàn thành các nghiên cứu cần thiết (tương đương với 60 tín chỉ), một giấy chứng nhận trong nghiên cứu Vinh Sơn cho tất cả những người đạt được 30 tín chỉ và bằng tốt nghiệp, chuyên gia trong nghiên cứu Vinh Sơn, cho tất cả những người đạt được hai 20 chỉ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về việc nhập học vào chương trình và các chi tiết cụ thể khác.

 

CÁC VĂN PHÒNG THUỘC BAN TỔNG CỐ VẤN  

         [1] quản lý mới của nhà: Theo Hiến pháp của chúng ta yêu cầu tách bạch hai chức vụ bề trên và quản lý, chúng tôi sẽ tiếp tục theo cách sau đây: Cha Giuseppe Carulli sẽ tiếp tục là bề trên và thầy  Geraldo Fajardo Belciña sẽ là quản lý nhà. Chúng tôi tin rằng hai cha sẽ cộng tác với nhau để phục vụ tốt nhất về các nhiệm vụ được ủy thác và đồng thời sẽ có thể phối hợp công việc của họ với công việc của cha Tổng quản lý, Cha Paul Parackal.

      [2] Trang chủ mới cho cmglobal.org: Giám đốc Văn phòng truyền thông, cùng với hai cộng tác viên của ông, trình bày trang chủ mới được thiết kế của cmglobal.org cho ban Tổng cố vấn và Nhà Trung ương. Trong một khoảng thời gian ngắn nữa, trang web này sẽ được ra mắt. Cám ơn quý cha vì công việc tận tụy vừa qua.

       [3] Lưu trữ: Nó đã trở thành cần thiết để cải thiện nơi lưu trữ của chúng ta được đặt ra, do đó cần có được một số đồ nội thất mới đáp ứng với nhu cầu thực sự của các kho lưu trữ. Ban Tổng cố vấn đã phê duyệt đề xuất này.

        [4] Văn phòng Đoàn kết Vinh Sơn (VSO): Giám đốc văn phòng này, Cha Gregory Semeniuk, đang tổ chức cuộc hội thảo mang tên: Đào luyện các nhà đào tạo trong phát triển. Mục tiêu của các cuộc hội thảo là hỗ trợ các tỉnh dòng, các phụ tỉnh và các miền để đạt được sự tự lập. Bắt đầu từ năm 2019, các cuộc hội thảo này sẽ được tổ chức mỗi năm một lần. Mỗi hội thảo sẽ diễn ra tại Philadelphia và sẽ có thời gian bốn tuần (trong những tháng mùa hè của tháng bảy hoặc tháng tám). Những người quan tâm và / hoặc mong muốn tham gia vào bất kỳ cuộc hội thảo nào trong bốn năm tới, vui lòng liên hệ với Văn phòng Đoàn kết của Vinh Sơn.

     [5] Đại diện của Tu hội tại Liên Hiệp Quốc: Những tỉnh dòng chưa chỉ định một thành viên để làm liên lạc giữa tỉnh dòng và văn phòng của chúng tôi tại LHQ được yêu cầu chỉ định càng sớm càng tốt và liên lạc với người đại diện của chúng tôi, cha Guillermo Campuzano.

      [6] Các vấn đề tài chính: Cha Jesús Gilberto García Matta (quản lý tỉnh dòng Peru)đã đồng ý trở thành một thành viên của ủy ban tài chính quốc tế họp hàng năm tại nhà trung ương ở Rome.

       Tỉnh dòng Miền Đông Hoa Kỳ đã đáp trả tích cực với yêu cầu thành lập một quỹ tài chính cho những vấn đề sẽ được ban Tổng cố vấn chỉ định.

TRUYỀN GIÁO QUỐC TẾ

      [1] Bolivia:  đã được quyết định thành lập một nhà theo giáo luật cho ba vùng truyền giáo quốc tế ở Bolivia, nhà đặt tại Cochabamba. Các nhà truyền giáo phục vụ tại El Alto sẽ sống ở Cochabamba và vào những thời điểm nhất định sẽ sống ở El Alto. Các vùng truyền giáo khác của Beni, sẽ phụ thuộc vào cộng đoàn ở Cochabamba.

      [2] Papua New Guinea: Tiếp tục sứ vụ đã định hướng và hiện tại có 8 nhà truyền giáo đang làm việc ở đó.

     [3] Quần đảo Salomon: Cha Anthony Punnoth sẽ trở về tỉnh dòng Miền Nam Ấn Độ và nhà truyền giáo khác sẽ thay thế cha.

    [4] Angola: Chúng ta có thể sẽ sớm bổ nhiệm một nhà truyền giáo khác ở đây.

      [5] Tunis: Cha Claudio Santangelo sẽ trở về tỉnh dòng Ý.

    [6] Chad: Cha Roch Alexandre Ramilijaona sẽ trở về tỉnh dòng Madagascar.

    [7] Tefe:  Vùng truyền giáo này được đặt ở Prelature của Tefe trong một khu vực gần sông Amazon. Khu vực truyền giáo khá rộng nhưng không quá lớn về dân số. Khí hậu ở đây rất nóng và ẩm. Người dân rất nghèo và đây là một khu vực đã bị chính quyền bỏ quyên. Mọi người trong khu vực này nói rằng không ai chết vì đói nhưng có rất ít khả năng để phát triển. Có mối quan tâm được đặt ra cho khu vực này là người trẻ sẽ ít có tương lai ở khu vực này. Cộng đoàn gồm có ba nhà truyền giáo: Cha Paolo Eustaquio Venuto (Tỉnh dòng Rio và bề trên), Cha Alexandre Fonseca (tỉnh dòng Fortaleza) và Cha Rogelio Toro (tỉnh dòng Colombia). Vùng truyền giáo quốc tế này có hai đặc điểm riêng biệt: thứ nhất, vùng truyền giáo được dưới sự quản trị của một vị giám mục Vinh Sơn là Đức Cha Barbosa Dos Santos và điểm thứ hai là CLAPVI phối hợp thực hiện trong nhiệm vụ này bằng cách cung cấp nhân sự và chia sẻ chi phí với Curia.

        [8] Punta Arenas: Cha Rafael Brukarczyk sẽ rời nhiệm vụ này để bắt đầu sứ vụ trong vùng truyền giáo quốc tế ở Beni, Bolivia. Ba nhà truyền giáo vẫn còn ở đó: Cha Victor Manuel Rodríguez Cancino (tỉnh dòng Chile), Cha Pablo Alexis Vargas Ruiz (Tỉnh dòng Chile) và Cha Margarito Martínez González (Tỉnh dòng Mexico).

GIA ĐÌNH VINH SƠN

        [1] Bổ nhiệm vị phó giám đốc quốc tế quốc tế của VMY: Cha Irving Amaro Ramayo (tỉnh dòng Mexico) sẽ tiếp tục ở vị trí này cho đến khi kết thúc Tổng đại hội của hiệp hội (2020)

       [2] Bổ nhiệm chức phó giám đốc của MISEVI: Cha Stephen Monaghan (tỉnh dòng Ireland) đã được bổ nhiệm vào vị trí này.

         [3] AIC: Nhiệm kỳ của Cha Álvaro Mauricio Fernández (Trợ lý quốc tế cho AIC) đã được gia hạn thêm một năm nữa.

         [4] Ủy ban quốc tế về Thay Đổi Hệ Thống: Điều phối viên của ủy ban quốc tế này, Cha Giuseppe Turati, thông báo cho ban Tổng cố vấn về hoạt động gần đây của ủy ban này. COVIAM nêu lên rằng mỗi tỉnh phối hợp công việc của họ với ủy ban hơn là phối hợp ở cấp độ lục địa. Do đó, đã được quyết định rằng nhiệm vụ của Cha Emmanuel Typamm (điều phối viên cho châu Phi) sẽ được chấm dứt.

HỘI NGHỊ CÁC VỊ GIÁM TỈNH 

         [1] APVC (Châu Á): Trong cuộc họp gần đây (22-26 / 4) tại Đài Loan, hội nghị đã khởi xướng đề xuất  sự hiện diện của Vinh Sơn ở những nước Châu Á mà Tu Hội chưa được thành lập, ví dụ như Sri Lanka, Lào, Campuchia và Myanmar. Ý tưởng đã được đánh giá cao.

         [2] CEVIM (Châu Âu): Cuộc họp cuối cùng của họ được tổ chức tại Beirut (ngày 9-14 tháng 4), nơi các thành viên tiếp tục thảo luận về vấn đề đối thoại Kitô giáo-Hồi giáo. Đồng thời hội nghị đã liên lạc được với một số nhà lãnh đạo trong thế giới Công giáo và Hồi giáo. Hội nghị đã được quyết định  kích hoạt trang web của Hội nghị được tạo ra vào năm 2004.

       [3] CLAPVI (Châu Mỹ Latinh): CLAPVI đã tổ chức khóa học đầu tiên cho việc đào tạo các nhà đào tạo sẽ diễn ra tại Colombia (17-27 tháng 6 năm 2018),

         [4] COVIAM (Châu Phi): Các thành viên gặp nhau tại Kinshasa (Congo) từ ngày 17-21 / 4. Họ sẽ kỷ niệm 25 thành lập vào hội nghị lần tới.

        [5] NVC (Hoa Kỳ): Cuộc họp cuối cùng của nhóm này diễn ra tại Saint Louis, Missouri vào ngày 4 tháng 4.

                                                                                                                                                            Người anh em trong thánh Vinh Sơn                                                                  Tomaž Mavrič, C.M

                                                               Bề Trên Tổng Quyền

                                                  (PMT chuyển ngữ từ cmglobal.org)

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI