BÀI GIẢNG CỦA CHA TỔNG QUYỀN TRONG THÁNH LỄ KẾT THÚC ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH VINH SƠN
Cập nhật: 03/11/2017 00:34
Trong bài giảng kết thúc dịp họp mặt 400 năm, cha Tomaž Mavrič, C.M., vị kế nhiệm thứ 24 của thánh Vinh Sơn, là tổng quyền của Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái cũng là vị đứng đầu của gia đình Vinh Sơn đã nói với các anh chị em của ngài. Ngài yêu cầu tất cả chúng ta sẵn sàng được bất ngờ: bởi nhiều ngành mới, nhiều sự lôi cuốn mới, nhiều cuộc gặp gỡ mới với Đức Kitô nghèo khó.
 
 
Thưa anh chị em
Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của Thiên Chúa, Thánh thần của Đức Giêsu hoạt động, di chuyển, khích lệ, mang lửa vào trong Giáo hội qua những món quà to lớn và không gây ngạc nhiên và sửng sốt chúng ta, để đưa chúng ta đến mục đích của tất cả nhân loại: vương quốc, sự sống đời đời, cuộc sống trong Đức Giêsu với Đức Giêsu trong hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Thánh Thần mang đến những đoàn sủng khác nhau của đời sống trong Giáo Hội, những con đường khác nhau hướng đến cùng một đích điểm.
 
Một đoàn sủng đặc biệt có nghĩa là sự khám phá một màu sắc đặc thù trong khuôn mặt của Chúa Giêsu, được hấp dẫn, được khởi hứng, được kêu gọi để theo Chúa Giêsu, tìm kiếm một chỗ trong Giáo Hội, là con đường để phục vụ, để sống đức tin, để tham dự vào trong kế hoạch cứu độ của Chúa Giêsu cho riêng mỗi người và cho tất cả nhân loại. Khi là một thành viên Gia đình Vinh Sơn, chúng ta suy nghĩ về khuôn mặt của Đức Giêsu mà Vinh Sơn Phaolô đã khám phá và những gì ngài đã được khởi hứng. Chúng ta nhìn khuôn mặt Đức Giêsu thay đổi đời sống của ngài, trong những gì ngài đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của sự tồn tại của mình và sự hiểu biết sứ vụ truyền giáo mà ngài đã kêu gọi để thực hiện. Chúng ta khi bước theo ngài thì cũng cố gắng thực hiện điều đó ở đây và bây giờ. Vinh Sơn Phaolô mời gọi chúng ta đào sâu trong chính bản thân của chúng ta và để khích lệ người khác khám phá và bước theo, khuôn mặt của Chúa Giêsu là điều mà ngài đã để lại chúng ta.
 
Đoàn sủng Vinh Sơn là một lối đi của cuộc sống. Như một lối đi của cuộc sống trong Giáo hội. Nó là con đường để nên thánh, là nên thánh thiện của chính đời sống chúng ta và đời sống của người khác. Chúng ta có thể gọi Gia đình Vinh Sơn một tổ chức của những con người thuộc về một ngành đặc biệt của Gia đình Vinh Sơn cũng như tất cả những ai chưa thuộc về một ngành của Gia đình Vinh Sơn, nhưng được khởi hứng bởi con đường của  thánh Vinh Sơn và sống con đường đó trong cuộc sống của họ. Đây là động lực được khởi hứng bởi khuôn mặt Đức Giêsu, được khám phá và được bước theo bởi thánh Vinh Sơn.
 
Hãy để Thần Khí của Đức Giêsu tự do thúc đẩy, để hợp tác với người nghĩa là chúng ta phải cho phép chính bản thân chúng ta được ngạc nhiên đến mức những ngành mới hoặc những nhóm của những ngành đang hiện diện – có lẽ được thiết lập trong tương lai nơi những khu vực khác nhau của thế giới.
 
Để nhìn thấy khuôn mặt Đức Giêsu rõ ràng trước mắt chúng ta, để phát triển trong đức ái, để những người bước theo được thuyết phục bởi đoàn sủng Vinh Sơn đó là điều quan trọng vô cùng cho chúng ta:
Một cuộc sống thiêng liêng sâu sắc, Nhập Thể, Chúa Ba Ngôi, bí tích Thánh Thể, Đức Maria, các nhân đức khiêm nhường, hiền lành, đơn sơ, ưu tiên cho Chúa Giêsu chứ không phải cho những người và những vật, cho sứ vụ truyền giáo, cho ơn cứu độ của con người thì phải cột trụ của tinh thần chúng ta. 
Kết hợp cầu nguyện và hành động trong tất cả những gì chúng ta làm, tông đồ trong cầu nguyện và chiêm niệm trong hành động. Vinh Sơn đã được học rằng ''thậm chí nếu bạn không bao giờ nói một lời, nhưng nếu bạn thực sự hiệp nhất với Thiên Chúa, bạn sẽ tiếp chạm những trái tim bằng sự hiện diện của bạn''.
Khám phá và nhìn thấy Đức Giêsu trong người nghèo và người nghèo trong Đức Giêsu. Thánh Vinh Sơn đã có một sự tiếp cận toàn diện với những con người, phản ứng đối với những nhu cầu đặc biệt của họ: tinh thần, vật chất, tinh cảm, và thể lý nhưng theo một trật tự logic. Sự tiếp cận này, sự hiểu biết này, sự khám phá này làm cho ngài là một “thần bí bác ái”. Chúng ta khi là thành viên Gia đình Vinh Sơn, được kêu gọi để trở nên ''thần bí bác ái''.
Canh tân, đào sâu thêm và làm sống lại sự thân mật của chúng ta với các thánh và chân phước trong Gia đình Vinh Sơn bằng sự quảng bá sự tôn kính, tin tưởng và sự cầu thay nguyện giúp của các ngài ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế
Căn bản sự trợ giúp của chúng ta dựa trên qua trình đào tạo tốt trong tất cả các khía cạnh: nhân bản, tâm linh và chuyên môn, mỗi tương quan đến việc phục vụ đặc biệt trong những gì chúng ta liên quan tới.
Tiếp tục phát triển sự hợp tác gần gũi với các ngành khác và thành viên của Gia đình Vinh sơn, bất kỳ họ là thành viên chính thức hay không chính thức với các ngành đặc biệt ở cấp địa phương, quốc gia, quốc tế.
 
Tham gia tích cực hơn con đường mô hình “thay đổi hệ thống” đó là sự tự do của người nghèo khỏi bị trói buộc như những nạn nhân để trở nên những đối tác bình đẳng cho lợi ích của toàn thể nhân loại.
 
Giữ sự hợp tác với các nhóm, các tổ chức, các tu hội khác bên ngoài Gia đình Vinh Sơn là người chia sẻ cùng một mục đích và tầm nhìn ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế. “Tình yêu của Đức Giêsu chịu đóng đinh thúc bách tôi” và “ tình yêu thì sáng tạo đến vô tận”.
 
Hãy để chúng ta theo đuổi, làm mới và sáng tạo những con đường để trợ giúp người nghèo. Nỗ lực, tranh đấu và những ướcmơ của chúng ta không thể ngừng cho tới khi bác ái được toàn cầu hóa. Những mong ước chung và ước mơ của chúng ta là ngày càng có nhiều người hơn nữa tham gia vào tiến trình hướng đến sự toàn cầu hóa đức ái. Có thể nhiều người đang bắt đầu bước theo đoàn sủng Vinh Sơn tham gia các tổ chức giáo dân khác nhau trong gia đình Vinh Sơn cũng như các linh mục, tu sĩ nam nữ  trong các tu hội thánh hiến.
 
Anh chị em từ các nơi trên thế giới thân mến, nếu các bạn cảm thấy trong tim của anh chị em thấy Đức Giêsu đang mời gọi anh chị em ngày hôm nay, được kêu gọi suốt ba ngày đại hội này, để tham gia vào sứ vụ chung bởi việc trở nên một phần của hiệp hội giáo dân hoặc trở nên một nhà truyền giáo giáo dân, hay là các thầy, các cha, các sơ thì hãy trả lời tích cực với sự bình an và thôi thúc bên trong. Anh chị em sẽ đi đúng con đường, con đường mà sẽ dẫn anh chị em đến điểm cao hơn của hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời.
 
Chúng ta đang kỷ niệm 400 năm đoàn sủng Vinh Sơn. Đừng mong muốn để rơi vào “sự vô ơn, tội lỗi” chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa Quan Phòng, Chúa Giêsu  như làm hạt cải nhỏ bé được gieo trồng vào vườn cây rộng lớn. Chúng ta cầu xin sự tha thứ của Chúa Giêsu và của người khác về những sai lầm, lỗi lầm, và tội lỗi gây ra bởi chính các thành viên. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng được đâm rễ sâu vào đoàn sủng. Chúng ta cầu xin trong sự đơn sơ và khiêm nhường để gắn kết với lửa hơn, sự dâng hiến, và sức mạnh trong sứ vụ được ủy thác chúng ta bởi Chúa Giêsu, khám phá rõ hơn khuôn mặt của Chúa Giêsu, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo trên thế giới bằng cách tưới nước, cắt tỉa, phân bón cho cây để rễ cây được đâm rễ xa hơn tới mọi ngõ hẻm của thế giới. 
PMT chuyển ngữ theo famvin.org
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI