Audio EXULTET & PASSIO
Cập nhật: 16/04/2014 19:27
 
Chúng ta đang sống trong những ngày của Tuần Thánh - thời gian thuận tiện nhất để chúng ta giành nhiều thời giờ suy gẫm về Tình Thương của Chúa đối với con người (trong đó có chúng ta), qua công trình nhập thể cứu chuộc.
 
Ước mong mỗi người chúng ta : cảm nghiệm được Tình Yêu của Chúa đối với chúng ta thật lớn lao và mời gọi chúng ta đáp lại Tình Yêu đó theo khả năng của mình.
 
Gửi mọi người Audio MP3 bài ca : EXULTET (Fx. Nguyễn Thanh Lý)
 
File Audio MP3 Exultet
 
và Bài Ca Thương Khó (PASSIO): Fx. Nguyễn Thanh Lý, Thầy GB. Vũ Tiến Đức hòa giọng và Thầy Phêrô Ngô Văn Ngọc đệm đàn. 
 
File Audio MP3 Passio
 
Hy vọng sẽ giúp ích đối với mọi người.
(vì không phải phòng thu chuyên nghiệp, và giọng hát cũng vậy, xin mọi người dùng tạm nhé !)
 
 
Fx. Nguyễn Thanh Lý
 
 

Audio EXULTET
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI