TÌM HIỂU KHÓA CIF CỦA TU HỘI TRUYỀN GIÁO
Cập nhật: 27/05/2018 17:52

 

Đặc Điểm

     Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế (The International Formation Center - CIF) là một công trình của Tu Hội Truyền Giáo được thành lập bởi cha Tổng Quyền cùng với Hội Đồng Cố Vấn của ngài để cung cấp các chương trình đào tạo liên tục về Vinh Sơn cho các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo. Chương trình phục vụ chủ yếu cho các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo, nhưng các thành viên của các ngành khác nhau trong gia đình Vinh Sơn cũng được chào đón. Trụ sở CIF đặt tại Nhà Mẹ (Maison-Mère) của Tu Hội Truyền Giáo ở Paris, nơi thánh Vinh Sơn Phaolô đã dành cả đời mình để phục vụ Tin Mừng và người nghèo và là nơi thi hài của thánh Vinh Sơn  được lưu giữ trong nhà nguyện chính.

Sứ Mệnh

     Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế cung cấp một chương trình tích hợp của việc đào tạo liên tục về Vinh Sơn cho các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo. Mục đích của chương trình là giúp các thành viên nhận ra mục tiêu của việc theo Chúa Giêsu Kitô là Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo (Hiến pháp số 1).

Vị trí của trung tâm ở Paris cho phép các thành viên tham dự trải nghiệm bối cảnh lịch sử, tôn giáo, văn hóa của cuộc sống và công trình của thánh Vinh Sơn và để hiểu các yếu tố hình thành nên lịch sử và tinh thần của Tu Hội Truyền Giáo. Những chuyến viếng thăm “Vinh Sơn Paris” và “Vinh Sơn pháp” - những nơi kết nối với cuộc sống và sứ vụ của thánh Vinh Sơn - tạo ra một trải nghiệm của việc về nguồn Vinh Sơn.

     Tìm hiểu thế giới của cha Vinh Sơn và lịch sử của Tu Hội được cân bằng bởi thách đố của sự hiểu biết và khám phá ý nghĩa của Hiến Pháp và Quy Chế của chúng ta cho ngày nay trong một bối cảnh văn hóa, chính trị, kinh tế và chính trị đa dạng, rộng lớn.

     Chương trình cung cấp một sự thiết đặt cho việc canh tân cá nhân của mỗi thành viên và nhà đào tạo của một cộng đoàn quốc tế. Thánh Thể, cầu nguyện, chia sẻ cá nhân, cử hành thánh lễ và đời sống chung nuôi dưỡng tinh thần hiệp thông của tình huynh đệ.

Bối Cảnh Lịch Sử

     Ý tưởng đào tạo liên tục cho Tu Hội bắt đầu vào thời của chính thánh Vinh Sơn. Tại Tổng Đại Hội đầu tiên được tổ chức trong suốt cuộc đời của cha, vào tháng 10 năm 1642, chúng ta đọc thấy đoạn sau:

     “Tiếp theo, Tổng Đại Hội đã quyết định hai điều: (1) đó là từ nay về sau sẽ có một thời gian tập sự thứ hai, sẽ diễn ra tại Saint-Lazare hoặc bất cứ nơi nào khác mà Tổng Quyền sẽ chỉ định; rằng nó sẽ diễn ra chỉ sáu hoặc bảy năm sau thời kỳ chủng viện, trong khoảng thời gian một năm, mà không, tuy nhiên, quyền giới hạn của Tổng Quyền, người luôn có thể trì hoãn hay không phải sáu hoặc bảy năm, hoặc rút ngắn năm tập sự như đã nói, khi ngài khôn ngoan thấy rằng vì lợi ích của cá nhân và nhu cầu của Tu Hội” (SV XIII, 295).

     Mặc dù đây là mong muốn rõ ràng của cha và mong muốn của Tổng Đại Hội, thời gian đã không đủ chín muồi cho một chương trình như vậy. Tổng Đại Hội năm 1668 đã đặt lại vấn đề, nhưng các thành viên phải thừa nhận rằng thời gian vẫn chưa chín muồi. Tuy nhiên, Tổng Đại Hội 1711 đã đồng ý rằng thời gian đã đến. Do đó, Cha Jean Bonnet, Tổng quyền từ 1711-1735, đã quyết định cùng với Hội Đồng Cố Vấn để bắt đầu chương trình vào ngày 15 tháng 8 năm 1712, tại Saint Charles, tiểu chủng viện trước đây thuộc Saint Lazare. Mười thành viên  đã tham gia trong chín tuần, và vào cuối khóa, cha Bonnet đã báo cáo rằng họ “rất hạnh phúc và được khai sáng”, cũng như những thành viên ở Saint Lazare. “Chủng viện canh tân”, hay “chủng viện hồi ức” như chương trình này được gọi, kéo dài trong một vài năm, nhưng những vấn đề tài chính khó khăn ở Pháp gây ra sự đình chỉ của chương trình. Dường như nó không được hồi sinh, mặc dù nó thường được gọi như thế cho đến năm 1786.

     Chương trình trôi qua nhiều thế hệ và khủng hoảng trước đó, Tổng Đại Hội năm 1992 quyết định rằng một chương trình như vậy nên bắt đầu lại. Nhiều lần trong những năm trước đó, đặc biệt là trong các Tổng Đại Hội, nhu cầu về việc đào tạo liên tục đã được đề cập. Chủ đề, nói chung, là một phần của Hiến Pháp (điều 81) và Quy Chế (điều 42): Sự đào tạo các thành viên của chúng ta nên được tiếp tục và canh tân trong suốt cuộc đời. Kết quả là Cha Maloney đã nói, trong cuộc bầu cử của mình: “Chúng ta sẽ không thảo luận câu hỏi về Trung tâm đào tạo nữa, chúng ta sẽ thiết lập nó.”

Các Khóa Đào Tạo

      a.Khóa Đào Tạo Liên Tục

     Các khóa liên tục sẽ diễn ra mỗi năm một lần. 11 khóa đầu tiên của CIF trung bình có 24 người tham gia mỗi khóa, 9 khóa sau trung bình khoảng 14 thành viên. Định hướng thì rõ ràng. Đồng thời, có 941 thành viên (sinh giữa 1953 và 1972) là những người được chọn tham gia CIF. Đây là một số lượng lớn, nhưng, sau khi phân tích theo ngôn ngữ và tỉnh dòng gốc, hóa ra sự tham gia thực sự nhỏ hơn một chút, có lẽ là khoảng 500-600. Tuy nhiên đó là khá ít. Chúng tôi kết luận rằng một khóa  đào tạo liên tục một năm sẽ đáp ứng nhu cầu và cũng có thể nhóm lớn hơn có thể tham gia, lý tưởng (từ quan điểm của khả năng tài chính) khoảng từ 18-20. Đây không phải là một thay đổi lớn. Có hai khóa một năm trong 6 năm đầu tiên. Sau đó, có ba khóa một năm cho mỗi hai năm một lần từ năm 2000. Khi chương trình Di Sản Vinh Sơn cho những thành viên trên năm mươi tuổi được giới thiệu, bây giờ sẽ có một khóa mỗi năm. Chúng tôi đã quyết định sẽ tổ chức vào mùa thu mỗi năm. Các khóa sẽ có các nhóm ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia…

     Chúng tôi cũng chuẩn bị thêm vào, trong bất kỳ khóa nào, một phiên dịch cho một ngôn ngữ khác, nếu có năm hoặc sáu người tham gia nói ngôn ngữ đó. Điều này đã được thực hành.

      b.Khóa Di Sản Vinh Sơn (Vincentian Heritage)

Khóa này cũng sẽ được mỗi năm một lần vào mùa xuân. Mỗi mùa xuân, sau lễ Phục sinh, chúng ta sẽ có một khóa Di Sản Vinh Sơn kéo dài một tháng cho các thành viên tuổi trên 50.

      c.Khóa Về Lãnh Đạo Cộng Đoàn Và Tông Đồ

Ban Tổng Cố Vấn kêu gọi chúng ta sử dụng một cách sáng tạo thời gian có sẵn thông qua sự liên kết mới này, nghĩa là, để đáp ứng nhu cầu đào tạo của các tỉnh dòng. Một nhu cầu đã được nhiều người xác định là cần phải khuyến khích và phát triển sự lãnh đạo trong cộng đoàn địa phương của chúng ta. Chúng ta thường nghe là khó tìm được bề trên địa phương và các thành viên đủ điều kiện thì chấp nhận miễn cưỡng hoặc không muốn chịu trách nhiệm. Thách đố để là một một bề trên tốt trong môi trường mới và hiện đại là đáng để giải quyết. Chúng tôi muốn đặt nó trong bối cảnh lãnh đạo lớn hơn - cộng đoàn, tinh thần, tông đồ và lãnh đạo Vinh Sơn ở cấp địa phương. Nỗ lực đầu tiên của chúng tôi đã được tổ chức từ mùa hè năm 2006.

      d. Mini - CIF

     Một số thành viên hội đủ điều kiện tham dự CIF không thể đến vì các cam kết đào tạo trong năm học hoặc các nhu cầu của mục vụ khác. Chúng tôi đã nghĩ đến một mini - CIF vào mùa hè từ năm 2007 trong bốn tuần với cách tổ chức hội thảo. Không giống như định dạng hiện tại trong khóa CIF chính quy, trong đó “chuyên gia” làm công việc phân tích và tổng hợp nặng nề, cách tiếp cận hội thảo sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của những người tham gia. Tất nhiên, sẽ có các chuyên gia hướng dẫn chương trình. Đồng thời một CIF rút ngắn sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu đào tạo của chương trình dài hơn trong một thời gian ngắn hơn, bởi vì nhiệm vụ của CIF là tập trung vào việc đào tạo Vinh Sơn và không phải chỉ là kiến thức.

                                                                    Lễ Thánh Antide Thouret

                                                                                     PMT

                                                                 (tổng hợp từ cmglobal.org)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI